Smarkethink
delete
От съображения за сигурност на информацията трябва да се
въведе номер на полицата, за да предявите претенция.
Номерът на полицата трябва да изглежда по този начин:
93001110000690.

Номер на полица:
Проверка на състояние на щета

Номер на полица:
Щета №
(пример: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX)


От линковете по-долу може да изтеглите бланките Двустранен
констативен протокол, Доклад до застрахователя и Бланки за изплащане на застрахователни обезщетени

pdf Двустранен констативен протокол

pdf Доклад до застрахователя

pdf Бланки за изплащане на застрахователни обезщетения

pdf ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ за удържане на вноски от застрахователна премия
bg
Проверка на състояние на застраховка
Рег. № (пример: CA 1234 CA)
Код за сигурност

Важно!
Можете да проверите актуалното състояние на полица по застраховка като изпратите SMS с текст INS + Вашия регистрационен номер на кратък номер 1917 с тарифа 0,30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком и 0,29 лв. за абонати на Глобул. (Пример INS CA1234CA)
delete
Контакти
Кариери
Новини
Карта на сайта

Изчисли своята застраховка

Гражданска отговорност Автокаско Домашно имущество Имущество на физически и юридически лица Медицински разноски

icon2Свържи се с нас
 
contact0800 15 333
БЕЗПЛАТЕН ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА


За автомобила
ЗАСТРАХОВКА "АВТОКАСКО"

Застраховка “Автокаско” покрива следните рискове:

 • Пожар и природни бедствия;
 • Пътно-транспортно произшествие;
 • Удар на паркинг;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Кражба на цяло МПС;
 • Грабеж на цяло МПС;
 • Покритие за чужбина.

ЗК "Лев Инс" АД предлага:

 • Най-съвремените мерки за защита срещу кражба и други посегателства;
 • Денонощен асистанс и помощ на пътя при ПТП и авария;

ДЕНОНОЩЕН КАСКО АСИСТЪНС ЗА БЪЛГАРИЯ

При настъпване на покрито по условията на застраховката събитие, чрез обаждане на Кол-център на телефон 0800 15 333, ЗК „Лев Инс” АД осигурява следните безплатни услуги:

 • Помощ на пътя;
 • Регистриране на застрахователно събитие и завеждане на претенция;
 • Оглед на място и насочване в сервиз;
 • Указания за последващи действия;
 • Охраняем паркинг.

Предлагани услуги за леки МПС до 9 места и до 3,5 тона общо тегло:

 • Смяна на гума – веднъж през срока на застраховката;
 • Подаване на ток – веднъж през срока на застраховката;
 • Доставка на гориво – веднъж през срока на застраховката;

КАСКО АСИСТЪНС ЗА ЧУЖБИНА

Обект са всички МПС, включително леки до 12 г. от дата на производство, до 9 места и до 3,5 тона общо тегло,лекотоварни МПС между 3,5 и 7,5 тона общо тегло и товарни МПС над 7,5 до 40 тона общо тегло.

Териториално покритие –Европа, Русия /Европейска част/ и Турция, с изключение на Исландия, Гренландия, Шпицбирген, Канарски острови, Мадейра и Азорски острови.
Размер на застрахователното покритие:

 • Леки - Осигуряване на пътна помощ-партньор; Пътна помощ на място /ремонт/ – до 250 Е на случай в чужбина; Извозване /репатриране/ – до 250 Е на случай в чужбина; Аварийно изтегляне – до 250 Е на случай в чужбина. Всички останали разходи над лимита са за сметка на клиента. Услугите могат да се ползват до 5 пъти в рамките на една календарна година;
 • Лекотоварни - Осигуряване на пътна помощ-партньор; Пристигане на екип механици до 45 минути в цяла Европа; Пътна помощ на място /ремонт на място/ – с лимит до 300 Е в чужбина или аварийно изтегляне – с лимит до 500 Е в чужбина;
 • Товарни - Осигуряване на пътна помощ-партньор; За Европа - Фиксирани цени за ремонт и сервиз на гуми, фиксирани цени за услуги по сигурността /плащане на глоби/; За Австрия, Германия, Унгария, Румъния, Чехия, Словакия, Словения, Полша, Италия - фиксирани цени за пътна аварийна помощ, фиксирани цени за аварийно теглене на буксир; Всички разходи са за сметка на клиента.

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя.

ЗАСТРАХОВАЙТЕ СЕ ОНЛАЙН ТУК!

ПРОВЕРЕТЕ ВАЛИДНОСТ НА "АВТОКАСКО" ТУК!

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ АВТОМОБИЛИ

Повече информация за "Автокаско"

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Обект на застраховане са всички МПС – автомобили, мотоциклети, мотопеди, едрогабаритна селскостопанска и строителна техника и прикачените към тях ремаркета или полуремаркета, с регистрационни или инвентарни номера, движещи се на собствен ход и други, съгласно Закона за движение по пътищата.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 1. Пожар, вкл последиците от гасенето му; късо съединение в ел.инсталацията; експлозия в резервоара; падане на или блъскане от летателни устройства (тела) и/или от предмети, изпаднали от тях;
 2. Природни бедствия: удар от мълния (гръм); буря; ураган; вихрушки (смерч); градушка; проливен дъжд; наводнение; тежест от естествено натрупване на сняг (лед); падане на дървета, покриви и/или части от тях и/или на други предмети в резултат от действието на изброените природни бедствия;
 3. Пътно-транспортни произшествия по време на движение и/или в паркирано положение;
 4. Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в заливане на МПС с химикали, киселини и основи; действия, нарушаващи целостта и/или външния вид; палеж; взривяване; цялостна кражба; грабеж; вандализъм в съответствие с отделни текстове на Наказателния кодекс, включително и за повреди по намерено след кражба МПС;
 5. Целесъобразни и разумни транспортни разходи за репатриране, когато МПС е повредено от застрахователно събитие до такава степен, че е невъзможно да се придвижи на собствен ход, с лимит до 200 км и след представяне на оригинален платежен документ на превозвача.
 6. Разходи за отговорно пазене след настъпване на застрахователно събитие, но не повече от 50 лв.

ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ

Застраховката е валидна за територията на Република България, територията на държавите членки на Европейския съюз, както и на територията на държавите извън общността, членки на системата „Зелена карта“.

За чужбина не се покриват рисковете „кражба“ и „грабеж“, като при специална договореност, като същите могат да се покрият и извън територията на Република България.

При наличие на издадена от ЗК „Лев Инс” АД застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, покритието по застраховка „Каско” се разширява без допълнително заплащане, както следва:

 • за страните членки на ЕС и страните от МБЗК: Исландия, Норвегия, Швейцария, Мароко, Тунис, Израел, Македония, Албания, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Косово, Метохия и Турция – пълно покритие;
 • покритието по рисковете “кражба”, “грабеж” и “пожар” изключва Русия, всички бивши съветски републики извън ЕС и Иран.

Признават се разходи за временен ремонт до степен на гарантиране безопасно завръщане на МПС на собствен ход, но не повече от 20 % от застрахователната сума. Застрахователят обезщетява целесъобразни и разумни разходи за репатриране, когато МПС е повредено от покрит риск до такава степен, че е невъзможно да се придвижи на собствен ход, но не повече от 10 % от застрахователната сума. За застрахователни събития настъпили извън територията на Р.България се изисква документ от съответния компетентен орган на съответната държава и удостоверяващ събитието, като същия трябва да е легализиран.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Застрахователната сума е тази, за която е застраховано МПС. Застрахователната сума следва да бъде равна на действителната стойност.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Дължимата премия по застраховка “Каско” се изчислява на база тарифно число, представляващо % от застрахователната сума за съответното МПС. Тарифното число се определя в зависимост от вида на МПС-то, годината на производство и застрахователното покритие.

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Застрахователният договор, включително и при всяко негово подновяване, влиза в сила след оглед и заснемане на МПС-то, които се извършват в оторизирани пунктове на застрахователя.

За осигуряване на застрахователно покритие на риска “Кражба”, за леки и товарни с общо тегло до 3,5 т. и със застрахователна сума над 2 500 лв, се изисква функционираща алармена система и/или имобилайзер. За определени марки и модели МПС, се изисква и допълнителна функция към наличното защитно средство и/или поставяне на допълнително средство за защита.

СРОКОВЕ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

При настъпване на покрито по условията на застраховката събитие, Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя незабавно, в срок до 24 часа от узнаването за застрахователно събитие покрито по рисковете „Кражба“ и „Грабеж“, до 72 часа от узнаването за застрахователно събитие покрито по риска „Пожар“ и застрахователно събитие настъпило на паркинг, а за всички други застрахователни събития – най-късно до 5 (пет) работни дни, считано от деня на узнаването им.

НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 • за МПС с изминали до 4 години вкл. от датата на производство и със застрахователна сума над 10 000 лв. или такива със застрахователна сума над 30 000 лв. за леки автомобили и над 50 000 лв. за товарни автомобили и влекачи, независимо от изминалите години от датата на производство, както и за МПС отдадени на лизинг за срока на официалната гаранция, включително и удължена, давана от официалния вносител/дилър, за автомобили до 5 години и със застрахователна сума над 10 000 лева:
  • „Официален сервиз“ - чрез Възлагателно писмо или по представени оригинални фактури (при касово плащане и фискални бонове) от официален сервиз, след предварително съгласие на застрахователя;
  • „Доверен сервиз“ - отстраняване на щетите в доверен сервиз на Застрахователя, чрез Възлагателно писмо по метода „безкасов ремонт”, само след предварително съгласие;
  • „Предоставени фактури“, издадени от сервиз, избран от Застрахования, само след предварително съгласие, като Застрахователят си запазва правото да не уважи такива, в случай че уговорената застрахователна премия е под 475,00 лева;
  • „Експертна оценка“, при писмено искане на Застрахования. Дължимото обезщетение за частични щети се изчислява по цени и каталози на Застрахователя.
 • За МПС със застрахователна сума от 5 000 лв. до 30 000 лв. за леки автомобили и до 50 000 лв. за товарни:
  • „Доверен сервиз“ - отстраняване на щетите в доверен сервиз на Застрахователя, чрез Възлагателно писмо по метода „безкасов ремонт”, само след предварително съгласие;
  • „Предоставени фактури“, издадени от сервиз, избран от Застрахования, само след предварително съгласие, като Застрахователят си запазва правото да не уважи такива, в случай че уговорената застрахователна премия е под 475,00 лева;
  • „Експертна оценка“, при писмено искане на Застрахования. Дължимото обезщетение за частични щети се изчислява по цени и каталози на Застрахователя.
 • За МПС със застрахователна сума до 5 000 лв.:
  • „Експертна оценка“, Дължимото обезщетение за частични щети се изчислява по цени и каталози на Застрахователя.

При изчислена застрахователна премия под 475,00 лв, по Клауза „1“, при доплащане на разликата в премията до 475,00 лв, Застрахованият може да ползва доверен сервиз при настъпване на застрахователно събитие.

За леки автомобили на възраст над 4 до 8 г. и застрахователна сума над 20 001 лв, ползват официален сервиз при завишаване на основната премия с 30 %. Дължимото обезщетение се изплаща в рамките на 15 работни дни след представяне на всички необходими документи, доказващи щетата по основание и размер – на каса или по банков път.

ЗАСТРАХОВКА "КАСКО ПРАКТИК"

Застраховката е валидна само за територията на Р. България за срок от 12 месеца, при заплатена еднократно застрахователна премия.

ЗК "Лев Инс" АД осигурява:

 • Покритие за разходи при пътна помощ при ПТП и/или авария;
 • Покритие за разходи по транспорт от мястото на ПТП;
 • Покритие за вреди, вследствие на ПТП с двама или повече участници;
 • Ниски цени;
 • Възможност за избор на застрахователна сума;
 • Възможност за комбиниране с други клаузи по застраховка "Автокаско";
 • Безплатен авто асистанс.

Повече информация за "Каско Практик"

Каско „Практик” може да се договори както, като отделна клауза, така и в комбинация с други клаузи по застраховка „Каско“ на МПС.

Обект на застраховане, действие, срок и териториална валидност

 • Обект на застраховката - обхваща всички МПС със застрахователна сума до 5 000,00 лв, независимо от изминалите години от датата на производство, като застрахователното обезщетение е само по експертна оценка на Застрахователя;
 • Териториално покритие - застраховката е валидна само за територията на Република България.;
 • Срок на застраховката - 12 месеца;
 • Застраховката влиза в сила:
  • при заплатена еднократно застрахователна премия;
  • след заснемане на МПС.

Не се изисква поставяне на алармена система и/или имобилайзер.

Нива на застрахователно покритие:

„Практик - МИНИ”:

 • Покритие за Пътна помощ в рамките на 50 (петдесет) километра и лимит 200,00 лв. при ПТП и/или доказано застрахователно събитие или авария на МПС

„Практик – НОРМАЛ”:

 • Покритие за Пътна помощ в рамките на 50 (петдесет) километра и лимит 200,00 лв. при ПТП и/или доказано застрахователно събитие или авария на МПС;
 • Покритие за транспорт на членове на семейството на титуляра на конкретната полица, пътуващи в МПС по време на настъпване на застрахователното събитие, от мястото на ПТП (застрахователното събитие) до начална или крайна точка на пътуването;
 • Покритие на вреди, вследствие на ПТП с двама или повече участници, до сбъдване на първи риск, с максимален размер на обезщетение до действителна стойност на МПС към дата на ПТП, но не повече от 3000,00 лв.

„Практик - МАКСИ”:

 • Покритие за Пътна помощ в рамките на 50 (петдесет) километра и лимит 200,00 лв. при ПТП и/или доказано застрахователно събитие или авария на МПС;
 • Покритие за транспорт на членове на семейството на титуляр на конкретната полица, пътуващи в МПС по време на настъпване на застрахователното събитие, от мястото на ПТП (застрахователното събитие) до начална или крайна точка на пътуването;
 • Покритие на вреди, вследствие на ПТП с двама или повече участници, с максимален размер на обезщетение до действителна стойност на МПС към дата на ПТП, но не повече от 5000,00 лв. за целия период на действие на застрахователния договор.

Застрахователна премия:

„Практик – МИНИ”:

 • Застрахователна премия – 4,90 лв. + 2% ДЗП = 5,00 лв. крайна премия.

„Практик - НОРМАЛ”:

 • Застрахователна премия – 53,92 лв. + 2% ДЗП = 55,00 лв. крайна премия.

„Практик - МАКСИ”:

 • Застрахователна премия – 151,96 лв. + 2% ДЗП = 155,00 лв. крайна премия.

Застрахователната премия не се разсрочва.

ЗК "Лев Инс" АД предлага:

 • Традиционно добра цена;
 • Възможност за разсрочено плащане до 12 вноски;
 • Бързо и коректно изплащане на обезщетения.

ЗАСТРАХОВАЙТЕ СЕ ОНЛАЙН ТУК!

ПРОВЕРЕТЕ ВАЛИДНОСТ НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ТУК!