Smarkethink
delete
От съображения за сигурност на информацията трябва да се
въведе номер на полицата, за да предявите претенция.
Номерът на полицата трябва да изглежда по този начин:
93001110000690.

Номер на полица:
Проверка на състояние на щета

Номер на полица:
Щета №
(пример: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX)


От линковете по-долу може да изтеглите бланките Двустранен
констативен протокол, Доклад до застрахователя и Бланки за изплащане на застрахователни обезщетени

pdf Двустранен констативен протокол

pdf Доклад до застрахователя

pdf Бланки за изплащане на застрахователни обезщетения

pdf ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ за удържане на вноски от застрахователна премия
bg
Проверка на състояние на застраховка
Рег. № (пример: CA 1234 CA)
Код за сигурност

Важно!
Можете да проверите актуалното състояние на полица по застраховка като изпратите SMS с текст INS + Вашия регистрационен номер на кратък номер 1917 с тарифа 0,30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком и 0,29 лв. за абонати на Глобул. (Пример INS CA1234CA)
delete
Контакти
Кариери
Новини
Карта на сайта

Изчисли своята застраховка

Гражданска отговорност Автокаско Домашно имущество Имущество на физически и юридически лица Медицински разноски

icon2Свържи се с нас
 
contact0800 15 333
БЕЗПЛАТЕН ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА


За бизнеса
Застраховка „Злополука на лекари и медицински персонал при или по повод изпълнение на служебните им задължения“

Продуктът е създаден в защита на лекарите и медицинския персонал при изпълнение на служебните им задължения.
Застраховат се правоспособни лекари, медицински персонал и парамедици за:
- претърпени вреди, в следствие на телесни увреждания;
- извършени разходи за процесуална защита в граждански дела, срещу причинителя на увреждането.

На обезщетение подлежат пострадалите лекари и/или медицински персонал за претърпени вреди при или по повод изпълнение на служебните им задължения, настъпили телесни увреждания, в резултат на посегателство, причинено от пациент, негов близък, придружаващо го лице или друго заинтересовано лице и при настъпване на следните рискове:
- смърт на застрахования;
- трайна загуба на работоспособност на застрахования;
- временна загуба на работоспособност на застрахования.

Продуктът се предлага, както самостоятелно, така и в пакет със задължителната застраховка „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал“.

Застраховката е лесна за сключване и обслужване, на достъпни цени, създадена с грижа за здравето и живата на лекарите и медицинския персонал.

ИМУЩЕСТВО

– пожар и природни бедствия;

- щети на имущества;

- електронна техника;

- строително-монтажни рискове;

- авария на машини.

Допълнително покритие към Щети на имущества - Тероризъм

Обезщетяваме настъпили материални щети, вследствие на незаконни действия и насилие с политическа и/или идеологическа мотивация от страна на участници в организирани нелегални групи.

ЗК "Лев Инс" АД осигурява:

 • Превенция на риска;
 • Сигурност;
 • Индивидуален подход към всеки клиент;
 • Прецизност и коректност при обслужването;
 • Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове.

ИЗЧИСЛИ ТУК

ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТНИ”

Застраховката покрива загубите на собствениците в резултат на смърт на селскостопански, служебни и домашни животни.

ЗК "Лев Инс" АД осигурява:

 • Индивидуален подход към всеки клиент;
 • Прецизност и коректност при обслужването;
 • Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове;
ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Застраховката осигурява застрахователна защита на юридически и / или физически лица, срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели имуществени и неимуществени вреди, при настъпване на посочени в договора застрахователни събития.

ЗК "Лев Инс" АД осигурява:

 • Превенция на риска;
 • Сигурност;
 • Индивидуален подход към всеки клиент;
 • Прецизност и коректност при обслужването;
 • Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове;
СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ

Застраховката покрива количествени щети по реколтата от селскостопански култури, настъпили в следствие на природни бедствия.

ЗК "Лев Инс" АД осигурява:

 • Индивидуален подход към всеки клиент;
 • Прецизност и коректност при обслужването;
 • Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове;
ЗАСТРАХОВКА "РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ"

Пакет финансови рискове, предназначени за лизингови дружества и търговски кредитори.

ЗК "Лев Инс" АД предлага:

 • Гъвкава процедура по сключване на застраховките;
 • Перфектен контрол и управление на риска;
ЗАСТРАХОВКА "КАРГО"

Покриват се щети по товари по време на превоз / внос, износ и реекспорт /, превозвани с наземен, морски и въздушен транспорт.
Покритието е съгласно утвърдените международни стандарти - Лойдови “Институтски Карго клаузи”.

ЗК "Лев Инс" АД осигурява:

 • Превенция на риска;
 • Сигурност;
 • Индивидуален подход към всеки клиент;
 • Прецизност и коректност при обслужването;
 • Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове;
ЗАСТРАХОВКА "КРЕДИТИ"

Застраховката покрива кредитния риск на банки и други финансови институции.

ЗК "Лев Инс" АД предлага:

 • Гъвкава процедура по сключване на застраховките;
 • Перфектен контрол и управление на риска;