Smarkethink
delete
От съображения за сигурност на информацията трябва да се
въведе номер на полицата, за да предявите претенция.
Номерът на полицата трябва да изглежда по този начин:
93001110000690.

Номер на полица:
Проверка на състояние на щета

Номер на полица:
Щета №
(пример: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX)


От линковете по-долу може да изтеглите бланките Двустранен
констативен протокол, Доклад до застрахователя и Бланки за изплащане на застрахователни обезщетени

pdf Двустранен констативен протокол

pdf Доклад до застрахователя

pdf Бланки за изплащане на застрахователни обезщетения

pdf ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ за удържане на вноски от застрахователна премия
bg
Проверка на състояние на застраховка
Рег. № (пример: CA 1234 CA)
Код за сигурност

Важно!
Можете да проверите актуалното състояние на полица по застраховка като изпратите SMS с текст INS + Вашия регистрационен номер на кратък номер 1917 с тарифа 0,30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком и 0,29 лв. за абонати на Глобул. (Пример INS CA1234CA)
delete
Контакти
Кариери
Новини
Карта на сайта

Изчисли своята застраховка

Гражданска отговорност Автокаско Домашно имущество Имущество на физически и юридически лица Медицински разноски

icon2Свържи се с нас
 
contact0800 15 333
БЕЗПЛАТЕН ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА


За дома и семейството
ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

– пожар и природни бедствия;

- щети на имущества;

ЗК "Лев Инс" АД осигурява:

 • Превенция на риска;
 • Сигурност;
 • Индивидуален подход към всеки клиент;
 • Прецизност и коректност при обслужването;
 • Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове.

ИЗЧИСЛИ ТУК

ЗАЩИТА СРЕЩУ НАВОДНЕНИЕ И ДРУГИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
 • За първи път в България - оказване на помощ с медицински хеликоптер в критична ситуация;
 • Защита срещу най-опасните природни бедствия, причиняващи най-големи щети - наводнение, градушка, земетресение, горски пожар;
 • 1 лев от стойността на Вашата застраховка се дарява в помощ на засегнатите от природни бедствия, чрез специален фонд към Български Червен кръст;
 • Достъпна цена, съобразена с индивидуалните Ви потребности и възможности;
 • Без предварителен оглед на имуществото при сключване на застраховката.

Застраховката е с възможност за избор на следните покрития:

 • Основно

Наводнение, вследствие природно бедствие ; Транспортен асистанс с медицински хеликоптер, вследствие на покрит риск.

 • Разширено

Наводнение, вследствие природно бедствие; Земетресение; Градушка и последиците от нея; Горски пожар; Транспортен асистанс с медицински хеликоптер, вследствие на покрит риск.


 

ЗАСТРАХОВКА "МЕГАПРОТЕКТ"

"МЕГАПРОТЕКТ" - 5 застраховки в 1 полица:

- Недвижимо имущество - жилищни сгради;

- Движимо имущество;

- Отговорност към трети лица;

- Медицински разноски при пътуване в чужбина с асистанс;

- Битова злополука, осигуряващи МЕГАсигурност за дома и семейството,

 • на проференциални цени;
 • избор на застрахователна сума;
 • възможност за разсрочено плащане;
ЗАСТРАХОВКА "МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ"

ЗК "Лев Инс" АД осигурява:

 • Помощ при пътуване в страната и чужбина;
 • 24 часов безплатен асистанс от Асистираща компания за целия свят;
 • Най-ниски цени;

ПОКРИТИ РИСКОВЕ:

 • Медицински разноски, вследствие на злополука и акутно заболяване;
 • Разходи за транспортиране и репатриране;
 • Разходи за спешно зъболечение;

ИЗЧИСЛИ ТУК

ЗАСТРАХОВКА "ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО"

Застраховката се сключва само с физически лица. Застраховат се къщи или апартаменти, които са основни жилища и постоянно обитаеми, както и движимите имущества в тях. Застрахователните покрития са групирани в девет варианта, в зависимост от квадратурата, застрахователната сума на жилището и застрахователната сума на движимото имущество.

ЗК "Лев Инс" АД покрива рисковете:

 • Пожар и природни бедствия;
 • Земетресение;
 • Аварии;
 • Кражба чрез взлом;
 • Тероризъм;
 • Отговорност към трети лица;

ИЗЧИСЛИ ТУК

 

ЗАСТРАХОВКА "АКТИВНА ГРИЖА"

"Активна грижа" осигурява въздушен и наземен транспортен асистанс и оказване на първа долекарска помощ на Застрахования, в случай на настъпила злополука и/или акутно заболяване.

Застрахователното покритие е на две нива, по избор на клиента:

 • Основно покритие – злополука, вследствие на пътно-транспортно произшествие и злополука от всякакъв вид, претърпяна от застрахованото лице далече от дома;
 • Разширено покритие – на Застрахования се осигурява асистанс при настъпване на злополука от всякакъв вид, както и при акутно заболяване.

Транспортирането на пострадалото лице е от мястото на инцидента до най-близкото специализирано здравно заведение, като Въздушният асистанс се осъществява в случай на настъпили събития, пряко застрашаващи живота на Застрахования.

Първата долекарска помощ ще се оказва на мястото на настъпилото събитие от парамедици при наземния асистанс и от медицински екип при въздушния асистанс.

Организацията и координацията на транспортирането се осъществява от 24-часов КОЛ център: 0800 10 200.

ЗАСТРАХОВКА "АКТИВНА ГРИЖА НА ПЪТЯ"

"Активна грижа на пътя" осигурява въздушен и наземен транспортен асистанс и оказване на първа долекарска помощ в случай на настъпило пътно-транспортно произшествие с всяко едно или едновременно с всички намиращи се в МПС лица, без ограничение на възраст. Застрахователното покритие се отнася за всички места в автомобила, отразени в регистрационния му талон.
Транспортирането на пострадалото лице е от мястото на инцидента до най-близкото специализирано здравно заведение, като въздушният асистанс се осъществява в случай на настъпили събития, пряко застрашаващи живота на Застрахования.

Първата долекарска помощ се оказва на мястото на настъпилото събитие от парамедици при наземния асистанс и от медицински екип при въздушния асистанс.

Организацията и координацията на транспортирането се осъществява от 24-часов КОЛ център: 0800 10 200.

Застраховка "Активна грижа на пътя" се предлага на преференциална цена съвместно с полица "Гражданска отговорност на автомобилистите". Покритието при ПТП важи за всички места в автомобила.

ИЗЧИСЛИ ТУК

Застраховка "Активна грижа на пътя" се предлага на преференциална цена съвместно с полица "Автокаско". Покритието при ПТП важи за всички места в автомобила.

ИЗЧИСЛИ ТУК

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА "АКТИВНА ГРИЖА"

 

СКРЕЧ КАРТИ "АКТИВНА ГРИЖА"

Скреч картите са алтернативен начин за продажба на застраховка „Активна грижа“ и представляват застрахователен сертификат.

Скреч картите са в 2 варианта:

 • розова скреч карта с основно покритие и цена от 6,00 лева с включен данък
 • синя скреч карта с пълно покритие и цена от 18,00 лева с включен данък

Покритие:

Основно застрахователно покритие: злополука, вследствие на пътно-транспортно произшествие и злополука от всякакъв вид, претърпяна от застрахованото лице далече от дома.

Пълно застрахователно покритие: злополука от всякакъв тип, акутни заболявания, описани в Специалните условия.

Скреч картите не са поименни. Те разполагат с персонален седемцифрен пореден номер, като за картите от 6 лв. той започва с цифрата 3, а за тези от 18 лв. – с цифрата 5. Всяка карта има скреч поле, под което се намира допълнителен, уникален осемцифрен номер, който клиентът, закупил застраховката използва за активацията й.

Скреч-картата трябва да бъде активирана, за да влезе в сила застрахователното покритие! Препоръчително е активацията да се случи непосредствено след покупката. Между активиране на застраховка и настъпило събитие трябва да има период от поне 2 часа.

Процедурата за активиране е следната: клиентът трябва да позвъни на тел. 0800 10 200 и да съобщи трите си имена, ЕГН, номер на сертификата и номер от скреч полето.

Картата е с валидност 12 месеца от датата на активация и трябва да се съхранява до изтичане срока на застраховката.

Скреч карти може да закупите от всички представителни офиси на "Лев Инс". В зимните курорти скреч карти се продават в Пампорово, Банско, Добринище, Паничище /районът на лифта и хижа "Рилски езера"/, на местата, брандирани с името на продукта.

 

ЗАСТРАХОВКА „ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ“

Планинската застраховка на ЗК „Лев Инс“ АД предлага сигурност и надеждна защита, в случай на настъпване на злополука или акутно заболяване по време на отдих, туризъм или практикуване на любителски зимни спортове в планината.
Застраховат се български и чуждестранни граждани, като полицата може да бъде индивидуална, семейна или групова.
С основното покритие по застраховката, Застрахованият получава обезщетения за:

 • Направени разходи за издирване, спасяване и транспортиране от Планинска спасителна служба при БЧК, вследствие на настъпила злополука или акутно заболяване. Помощта от ПСС се изразява в достигане до човек, попаднал в опасна и критична за него ситуация, с възможност за транспортиране и оказване на медицинска долекарска помощ в база или пост на ПСС,  независимо от сезона;
 • Разходи за оказана медицинска помощ - прегледи, изследвания, оперативно и медикаментозно лечение, заплатени от Застрахования при извън болнично или болнично лечение, вследствие на настъпила злополука или акутно заболяване.

При допълнителното покритие на застраховката се изплаща обезщетение при смърт на Застрахования, вследствие  на злополука настъпила в планината.
Застраховка „Планински туризъм“, комбинирана със застраховка "Активна грижа" на Зк „Лев Инс“, Ви осигурява максимално ниво на защита в планината!

ЗАСТРАХОВКА КРЕДИТИ

Застраховката покрива кредитния риск на банки и други финансови институции.

ЗК "Лев Инс" АД предлага:

 • Гъвкава процедура по сключване на застраховките;
 • Перфектен контрол и управление на риска.
ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА"

ЗК "Лев Инс" АД осигурява:
Спокойствие и сигурност за Вас и Вашето семейство.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ:

 • Временна загуба на работоспособност, вследствие на злополука;
 • Временна загуба на работоспособност от общо или акутно заболяване;
 • Трайна загуба на работоспособност, вследствие на злополука;
 • Трайна загуба на работоспособност, вследствие на професионално заболяване;
 • Смърт от злополука (трудова и битова);
 • Медицински разноски, вследствие на злополука и общо заболяване;

При специални условия Дружеството предлага допълнителни застраховки на:

 • Спортисти;
 • Учащи и педагози;
 • Работници и служители по време на работа (задължителна трудова злополука);
 • Всички пътуващи в МПС, включително и в средствата за обществен превоз;