Smarkethink
delete
От съображения за сигурност на информацията трябва да се
въведе номер на полицата, за да предявите претенция.
Номерът на полицата трябва да изглежда по този начин:
93001110000690.

Номер на полица:
Проверка на състояние на щета

Номер на полица:
Щета №
(пример: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX)


От линковете по-долу може да изтеглите бланките Двустранен
констативен протокол, Доклад до застрахователя и Бланки за изплащане на застрахователни обезщетени

pdf Двустранен констативен протокол

pdf Доклад до застрахователя

pdf Бланки за изплащане на застрахователни обезщетения

pdf ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ за удържане на вноски от застрахователна премия
bg
Проверка на състояние на застраховка
Рег. № (пример: CA 1234 CA)
Код за сигурност

Важно!
Можете да проверите актуалното състояние на полица по застраховка като изпратите SMS с текст INS + Вашия регистрационен номер на кратък номер 1917 с тарифа 0,30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком и 0,29 лв. за абонати на Глобул. (Пример INS CA1234CA)
delete
Контакти
Кариери
Новини
Карта на сайта

Изчисли своята застраховка

Гражданска отговорност Автокаско Домашно имущество Имущество на физически и юридически лица Медицински разноски

icon2Свържи се с нас
 
contact0800 15 333
БЕЗПЛАТЕН ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Калкулатор по застраховка "Домашно имущество"Моля, изберете тип валута за застраховката:


Желаете ли да застраховате Вашето недвижимо имущество - постоянно обитаеми основни жилища: апартамент, самостоятелна къща или част от нея:
НЕ ДА

Желаете ли да застраховате Вашето движимо имущество, предназначено за употреба в домакинството - мебели и обзавеждане; килими, пердета, одеяла и завивки; битова, електронна, отоплителна, съобщителна, хладилна техника; телевизионна, видео и аудио техника; компютърна техника:

НЕ ДА

Ако предложените застрахователни суми, покрити рискове и условия на застраховка "Домашно имущество" не съвпадат изцяло с Вашите потребности, може да се обърнете към удобен за Вас офис на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД, за да сключите застраховка, отговаряща напълно на Вашите желания.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ: Съгласно Общите условия на застраховка "Домашно имущество" настоящата застраховка се сключва срещу “Първи риск” и при настъпване на застрахователно събитие отговорността на Застрахователя е до действителния размер на щетата, но не повече от застрахователната сума за съответната група имущество. Застрахователят покрива пълна или частична загуба на застрахованото имущество в резултат на застрахователни събития, посочени в изброените по-долу рискове, групирани в клаузи както следва:
1. КЛАУЗА “А” – ПОЖАР - покриват се вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях.
2. КЛАУЗА “Б”- ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ:
2.1.“Б1” - буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие;
3. КЛАУЗА “В” – АВАРИИ
3.1. “В1”- Авария на ВиК. Покриват се вреди вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
3.2.“В2” - Вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтоварване с товаро - разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортиране им от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
3.3. “В3” – КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ/ТОКОВ УДАР;
3.4. “В4” – УДАР ОТ ППС ИЛИ ЖИВОТНО;
4. КЛАУЗА “З” – ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ;
5. КЛАУЗА “К1” – КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ. Застрахователят ще обезщетява и вредите върху застрахованото недвижимо имущество, причинени от извършителите на взломната кражба в размер до 5% от застрахователната сума (договорения лимит) на недвижимото имущество. ;
6. КЛАУЗА “Т” – ТЕРОРИЗЪМ;
7. КЛАУЗА “О” – ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА.
8. КЛАУЗА “Р” – РАЗХОДИ.