Smarkethink
delete
От съображения за сигурност на информацията трябва да се
въведе номер на полицата, за да предявите претенция.
Номерът на полицата трябва да изглежда по този начин:
93001110000690.

Номер на полица:
Проверка на състояние на щета

Номер на полица:
Щета №
(пример: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX)


От линковете по-долу може да изтеглите бланките Двустранен
констативен протокол, Доклад до застрахователя и Бланки за изплащане на застрахователни обезщетени

pdf Двустранен констативен протокол

pdf Доклад до застрахователя

pdf Бланки за изплащане на застрахователни обезщетения

pdf ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ за удържане на вноски от застрахователна премия
bg
Проверка на състояние на застраховка
Рег. № (пример: CA 1234 CA)
Код за сигурност

Важно!
Можете да проверите актуалното състояние на полица по застраховка като изпратите SMS с текст INS + Вашия регистрационен номер на кратък номер 1917 с тарифа 0,30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком и 0,29 лв. за абонати на Глобул. (Пример INS CA1234CA)
delete
Контакти
Кариери
Новини
Карта на сайта
Политика

ЗК "Лев Инс" АД провежда гъвкава продуктова, ценова и маркетингова политика, съобразена с изискванията на всяка група клиенти. Компанията следва динамична маркетингова стратегия, съпътствана с много атрактивни предложения. Стремим се да бъдем близо до клиентите, като разширяваме териториалната си структура и обхващаме и по-малките населени места. Ние сме компанията, която чрез вътрешна конкуренция повишава качеството на предлаганите услуги в интерес на клиента.

Ние обезщетяваме навреме и в точния размер нашите клиенти за претърпените от тях щети.При сключване на застраховка, ние работим заедно с клиента за предотвратяване на щетите и намаляване на риска от тяхното настъпване. Превенцията и сигурността са в интерес и на клиента, и на компанията. Те са в основата на стратегическото партньорство и активното застраховане.

Екипът на ЗК "Лев Инс" АД, работещ по проблемите на сигурността, анализира, препоръчва, взема мерки и подпомага разработването на застрахователни продукти и определянето на оптимални застрахователни решения с оглед нуждите на конкретния клиент. В своята работа, нашите специалисти ползват изследванията и анализите на международно признати експерти в областта на сигурността.

Нашата цел е да изградим партньорски и приятелски отношения с клиентите, основани на взаимното уважение и изгодното и за двете страни сътрудничество. С това ние се стремим да повишим качеството на живот и социалното благополучие на нашите клиенти.