Smarkethink
delete
От съображения за сигурност на информацията трябва да се
въведе номер на полицата, за да предявите претенция.
Номерът на полицата трябва да изглежда по този начин:
93001110000690.

Номер на полица:
Проверка на състояние на щета

Номер на полица:
Щета №
(пример: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX)


От линковете по-долу може да изтеглите бланките Двустранен
констативен протокол, Доклад до застрахователя и Бланки за изплащане на застрахователни обезщетени

pdf Двустранен констативен протокол

pdf Доклад до застрахователя

pdf Бланки за изплащане на застрахователни обезщетения

pdf ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ за удържане на вноски от застрахователна премия
bg
Проверка на състояние на застраховка
Рег. № (пример: CA 1234 CA)
Код за сигурност

Важно!
Можете да проверите актуалното състояние на полица по застраховка като изпратите SMS с текст INS + Вашия регистрационен номер на кратък номер 1917 с тарифа 0,30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком и 0,29 лв. за абонати на Глобул. (Пример INS CA1234CA)
delete
Контакти
Кариери
Новини
Карта на сайта
Презастрахователна програма

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД е организирал презастрахователни покрития за главните си видове застраховки.

Автомобилен бизнес

Застраховката „Гражданска отговорност на автомобилиста” е покрита с XL Договори, пласирани при следните Презастрахователи:

Trust Re – A- S&P’s
Markel – AA- S&P’s
Partner Re - A+ S&P’s
Deutsche Ruеck – A + (S & P’s)
Hannover Re - A+ S&P’s
SCOR – A S&P’s
Kuwait Re - A- AM Best
GIC Re – A- AM Best
Korean Re - A S&P’s
Milli Re - B+ AM Best
Swiss Re – A + (S & P’s)

Каско на МПС

Към XL Договора по застраховки "Имущество", сключен през 2016 година, е включена застраховка "Каско на МПС" за катастрофично покритие.


Имущество

Имуществения бизнес, приет от Компанията, е покрит чрез XL Договор за риск и за събитие. Договорът покрива цялата имуществена сметка на Компанията включително Прекъсване на производството, разделите щети на имущество по строително-монтажни застраховки, повреждане на машини, и последващо Прекъсване на производството, включително и Електронно оборудване.

Договорът е пласиран при:

Trust Re – A- S&P’s
Sirius А- (S&P’s)
PTR (Polish Re) -  A- AM Best

 

ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 185 ОТ КЗ

Наименование: Застрахователна компания “Лев Инс” АД 

Правноорганизационна форма: Акционерно дружество

Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Черни връх” 51 Д

Адрес на агенция, чрез която се сключва застраховката: (попълва се при всеки конкретен случай)

Процедури за уреждане на спорове:
Жалби от потребители на застраховки се приемат в деловодството на компанията. Жалби, постъпили в териториалните структури се препращат незабавно на факс в Централно управление.
Жалбите  се разпределят за разглеждане от изпълнителния директор. Всяка жалба получава писмен отговор.

Приложимо право: българското законодателство, вкл. подписаните от страната международни договори.