Публикувана:

Публикувана преди 31 дни

Локация:

Варна

Кандидатствай сега

РЪКОВОДИТЕЛ КОРПОРАТИВЕН ЦЕНТЪР

Отговорности:
 • Изготвя бизнес плана и бюджета на корпоративния център, за който отговаря.
 • Изготвя справки, отчети и доклади за извършваната от корпоративния център дейност.
 • Създава контакти и намира потенциални клиенти, с цел разширяване на пазарния дял.
 • Осъществява срещи с корпоративни клиенти и застрахователни посредници, договаря условия и сключва рамкови договори и споразумения.
 • Участва в проучване на застрахователния пазар, в разработването на нови застрахователни продукти, дава предложение за подобряването на съществуващите такива и за оптимизиране на работата с клиентите.
 • Организира, ръководи и контролира работата на служителите в корпоративния център.
Изисквания:
 • Висше образование – икономическо, степен магистър.
 • Минимум 3 години опит в областта на застраховането.
 • Компютърна грамотност.
 • Опит в ръководене на директен екип/екипи минимум 2 години.
 • Организираност и умения за екипна работа.
 • Аналитичност и прецизност.
 • Ориентация към резултатите.
Ние предлагаме:
 • Мотивиращо възнаграждение, обвързано с резултата.
 • Платен годишен отпуск – 25 дни.
 • Възможност за професионално развитие.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB