Политика | Лев Инс

Политика

ЗК „Лев Инс“ АД провежда гъвкава продуктова, ценова и маркетингова политика, съобразена с изискванията на всяка група клиенти. Компанията следва динамична маркетингова стратегия, съпътствана с много атрактивни предложения. Стремим се да бъдем близо до клиентите, като разширяваме териториалната си структура и обхващаме и по-малките населени места. Ние сме компанията, която чрез вътрешна конкуренция повишава качеството на предлаганите услуги в интерес на клиента.

Ние обезщетяваме навреме и в точния размер нашите клиенти за претърпените от тях щети.При сключване на застраховка, ние работим заедно с клиента за предотвратяване на щетите и намаляване на риска от тяхното настъпване. Превенцията и сигурността са в интерес и на клиента, и на компанията. Те са в основата на стратегическото партньорство и активното застраховане.

Екипът на ЗК „Лев Инс“ АД, работещ по проблемите на сигурността, анализира, препоръчва, взема мерки и подпомага разработването на застрахователни продукти и определянето на оптимални застрахователни решения с оглед нуждите на конкретния клиент. В своята работа, нашите специалисти ползват изследванията и анализите на международно признати експерти в областта на сигурността.

Нашата цел е да изградим партньорски и приятелски отношения с клиентите, основани на взаимното уважение и изгодното и за двете страни сътрудничество. С това ние се стремим да повишим качеството на живот и социалното благополучие на нашите клиенти.