Защита срещу наводнение и други природни бедствия | Лев Инс

За първи път в България – оказване на помощ с медицински хеликоптер в критична ситуация;
Защита срещу най-опасните природни бедствия, причиняващи най-големи щети – наводнение, градушка, земетресение, горски пожар;
1 лев от стойността на Вашата застраховка се дарява в помощ на засегнатите от природни бедствия, чрез специален фонд към Български Червен кръст;
Достъпна цена, съобразена с индивидуалните Ви потребности и възможности;
Без предварителен оглед на имуществото при сключване на застраховката.

Застраховката е с възможност за избор на следните покрития:

Основно

Наводнение, вследствие природно бедствие ; Транспортен асистанс с медицински хеликоптер, вследствие на покрит риск.

Разширено

Наводнение, вследствие природно бедствие; Земетресение; Градушка и последиците от нея; Горски пожар; Транспортен асистанс с медицински хеликоптер, вследствие на покрит риск.