Животни | Лев Инс

Застраховката покрива загубите на собствениците в резултат на смърт на селскостопански, служебни и домашни животни.

ЗК „Лев Инс“ АД предлага:

Индивидуален подход към всеки клиент;
Прецизност и коректност при обслужването;
Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове.