Мегапротект | Лев Инс

„МЕГАПРОТЕКТ“ – 5 застраховки в 1 полица:

Недвижимо имущество – жилищни сгради;
Движимо имущество;
Отговорност към трети лица;
Медицински разноски при пътуване в чужбина с асистанс;
Битова злополука, осигуряващи МЕГАсигурност за дома и семейството.

ЗК “Лев Инс” АД осигурява:

Преференциални цени;
Избор на застрахователна сума;
Възможност за разсрочено плащане.