Злополука | Лев Инс

ЗК „Лев Инс“ АД осигурява спокойствие и сигурност за Вас и Вашето семейство.

Покрити рискове:

Временна загуба на работоспособност, вследствие на злополука;
Временна загуба на работоспособност от общо или акутно заболяване;
Трайна загуба на работоспособност, вследствие на злополука;
Трайна загуба на работоспособност, вследствие на професионално заболяване;
Смърт от злополука (трудова и битова);
Медицински разноски, вследствие на злополука и общо заболяване.

При специални условия Дружеството предлага допълнителни застраховки на:

Спортисти;
Учащи и педагози;
Работници и служители по време на работа (задължителна трудова злополука);
Всички пътуващи в МПС, включително и в средствата за обществен превоз.