Smarkethink
delete
От съображения за сигурност на информацията трябва да се
въведе номер на полицата, за да предявите претенция.
Номерът на полицата трябва да изглежда по този начин:
93001110000690.

Номер на полица:
Проверка на състояние на щета

Номер на полица:
Щета №
(пример: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX)


От линковете по-долу може да изтеглите бланките Двустранен
констативен протокол, Доклад до застрахователя и Бланки за изплащане на застрахователни обезщетени

pdf Двустранен констативен протокол

pdf Доклад до застрахователя

pdf Бланки за изплащане на застрахователни обезщетения

pdf ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ за удържане на вноски от застрахователна премия
bg
Проверка на състояние на застраховка
Рег. № (пример: CA 1234 CA)
Код за сигурност

Важно!
Можете да проверите актуалното състояние на полица по застраховка като изпратите SMS с текст INS + Вашия регистрационен номер на кратък номер 1917 с тарифа 0,30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком и 0,29 лв. за абонати на Глобул. (Пример INS CA1234CA)
delete
Контакти
Кариери
Новини
Карта на сайта

По-долу можете да изтеглите необходимите ви декларации. 


                                           ЗЛОПОЛУКИ ТРЕТИ ЛИЦА
АКТИВНА ГРИЖА DEKLARAZIA OGO                    
Декларация - ОУ Помощ при пътуване DEKLARAZIA su treti litza
Декларация - СУ Активна грижа ТУРОПЕРАТОР
ГОСТИ НА ХОТЕЛИ DEKLARAZIA OGO
Декларация - ОУ Помощ при пътуване DEKLARAZIA SU Turoperatori
Декларация - СУ Гости на хотели ХОТЕЛИ
ГРУПОВА ЗЛОПОЛУКА DEKLARAZIA OGO
Декларация - ОУ Злополука DEKLARAZIA SU Hoteli
ДОБРОВОЛНА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Декларация - ОУ Злополука АДВОКАТИ
Декларация - СУ Доброволна злополука на  местата ПО ОУ DEKLARAZIA
ИНДИВИДУАЛНА ЗЛОПОЛУКА ПО СУ Адвокати DEKLARAZIA
Декларация - ОУ Злополука ВЕТЕРИНАРИ
МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ ПО ОУ DEKLARAZIA
Декларация - ОУ Злополука ПО СУ Ветеринари DEKLARAZIA
Декларация - СУ Медицински разноски ЕКСП.СЧ, НАДЗОРНИЦИ, ОЦЕНИТЕЛИ
ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ ПО ОУ DEKLARAZIA
Декларация - ОУ Помощ при пътуване ПО СУ Есч.,надз,оценители  DEKLARAZIA
Декларация - СУ Планински туризъм ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР
СИГУРНОСТ ЗА СЕМЙСТВОТО ПО ОУ DEKLARAZIA
Декларация - ОУ Злополука ПО СУ ЗБрокери DEKLARAZIA
Декларация - СУ Сигурност за семейството КАДАСТЪР
СИЛВЪР И ГОЛД ПО ОУ DEKLARAZIA
Декларация - ОУ Злополука ПО СУ Кадастър DEKLARAZIA
Декларация - СУ Силвър и Голд ЛЕКАРИ И МЕД.ПЕРСОНАЛ
СПОРТИСТИ ПО ОУ DEKLARAZIA
Декларация - ОУ Злополука ПО СУ Лекари
Декларация - СУ Злополука на спортисти  НОТАРИУС
ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА ПО ОУ DEKLARAZIA
Декларация - ОУ Злополука ПО СУ Нотариус DEKLARAZIA
Декларация - СУ Трудова злополука ТХС ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
УЧАЩИ И ПЕДАГОЗИ ПО ОУ DEKLARAZIA
Комбинирани условия - Учащи и педагози ПО СУ В11
ЧУЖДЕНЦИ ПРЕБИВАВАЩИ В БЪЛГАРИЯ ЧЛ.171 ЗУТ
Декларация - ОУ Злополука ПО ОУ DEKLARAZIA
Декларация - СУ Чужденци в Р България ПО СУ чл.171 ЗУТ DEKLARAZIA
                                    ИМУЩЕСТВО ЧЛ.173 ЗУТ
ДОМАЩНО ИМУЩЕСТВО ПО ОУ DEKLARAZIA
DEKLARAZIA_DOM-IM ПО СУ чл.173 ЗУТ DEKLARAZIA
ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА ЧСИ
DEKLARAZIA- ELEKTRONIKA ПО ОУ DEKLARAZIA
DEKLARAZIA_IM-FL ПО СУ ЧСИ DEKLARAZIA
DEKLARAZIA_IM-UL ПАКЕТНИ
ИМУЩЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА Декларация - Активна закрила
DEKLARAZIA_IM-FL Декларация - Практик
ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ССК И ДОБИТЪК
DEKLARAZIA_IM-UL Декларация ОУ - Селскостопански животни
КАСКО И МАШИНИ Декларация ОУ - Селскостопански култури
DEKLARAZIA KASKO MASHINI Декларация СУ - Едър и дребен рогат добитък
DEKLARAZIA_IM-FL ТРАНСПОРТНИ
DEKLARAZIA_IM-UL КАРГО
МЕГАПРОЕКТ Декларация ОУ - Карго
DEKLARAZIA_MEGAPROTKT ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Декларация ОУ - Отговорност на превозвача
DEKLARAZIA_IM-UL ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА
DEKLARAZIA_SMR DEKLARAZIA OGO
КАСКО НА МПС Декларация ОУ - Отг. на спедитора Клауза Е1
DEKLARAZIA КАСКО НА МПС Декларация ОУ - Отг. на спедитора Клауза Е2
ОТГОВОРНОСТИ Декларация ОУ - Отг. на спедитора Клауза Е3
ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ
БЕНЗИНОСТАНЦИИ Декларация ОУ - ГО плавателни
DEKLARAZIA OGO Декларация ОУ - КАСКО плавателни
DEKLARAZIA SU Benzinostanzii  
НАЕМАТЕЛИ Фин.стабилност
DEKLARAZIA OGO ПО ОУ DEKLARAZIA.pdf
DEKLARAZIA SU Naemateli  
ОРЪЖИЕ  
DEKLARAZIA OGO  
DEKLARAZIA SU Orajie  
ОХРАНА  
DEKLARAZIA OGO  
DEKLARAZIA SU Ohrana  
ПРОДУКТ  
DEKLARAZIA OGO  
DEKLARAZIA SU Produkt  
РАБОТОДАТЕЛ  
DEKLARAZIA OGO  
DEKLARAZIA SU Rabotodatel  
РЪКОВОДИТЕЛ  
DEKLARAZIA OGO  
DEKLARAZIA SU Rakovoditel