Застраховане на отговорности

Всички видове застраховки за вашия бизнес

Застраховка “Професионална отговорност”

За професии и дейности като адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, медицинска лица, туроператори, хотелиери и ресторантьори, застрахователни брокери и агенти, строители, проектанти, и др., ...

Отговорност за продукта

Застраховката "Отговорност за продукта" е доброволна и е предназначена за покриване отговорността на застрахованите юридически лица за виновно причинени вреди на трети лица.