Свободни позиции

Компанията става първа на застрахователния пазар в България в конкуренцията на Allianz, KBC, UNIQA, Generally, Vienna Insurance Group и други водещи застрахователи. След достигане на челно място на Българския застрахователен пазар дружеството взима решение за разгръщане на дейността си в рамките на редица държави от ЕС, в това число Румъния, Италия, Англия, Австрия и Полша.