Туристически застраховки

Планински туризъм

Застраховат се туристи за събития, настъпили в планината на територията на България.

Помощ при пътуване в чужбина

Застраховат се туристи - индивидуално или групово, срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната им цялост при пътувания в чужбина.

Отмяна на пътуване

Застраховката „Отмяна на пътуване“ покрива разходи, за отмяна, съкращаване или прекъсване на пътуването, разходи за удължаване на пътуването и закъснение на самолетен полет поради медицински или ...