Туристически застраховки

Планински туризъм

Застраховат се туристи за събития, настъпили в планината на територията на България.

Помощ при пътуване в чужбина

Застраховат се туристи - индивидуално или групово, срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната им цялост при пътувания в чужбина.