Smarkethink
delete
От съображения за сигурност на информацията трябва да се
въведе номер на полицата, за да предявите претенция.
Номерът на полицата трябва да изглежда по този начин:
93001110000690.

Номер на полица:
Проверка на състояние на щета

Номер на полица:
Щета №
(пример: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX)


От линковете по-долу може да изтеглите бланките Двустранен
констативен протокол, Доклад до застрахователя и Бланки за изплащане на застрахователни обезщетени

pdf Двустранен констативен протокол

pdf Доклад до застрахователя

pdf Бланки за изплащане на застрахователни обезщетения

pdf ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ за удържане на вноски от застрахователна премия
bg
Проверка на състояние на застраховка
Рег. № (пример: CA 1234 CA)
Код за сигурност

Важно!
Можете да проверите актуалното състояние на полица по застраховка като изпратите SMS с текст INS + Вашия регистрационен номер на кратък номер 1917 с тарифа 0,30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком и 0,29 лв. за абонати на Глобул. (Пример INS CA1234CA)
delete
Контакти
Кариери
Новини
Карта на сайта
Мисия и визия

Успехът на всяка една фирма не се измерва само и единствено с добрите финансови резултати в краткосрочен план. Преуспяващите фирми имат ясни мисии, които всеки служител и сътрудник разбира и прилага в работата си. Ще се постараем в настоящето изложение да формулираме ясно и точно какъв смисъл влагаме в тях и как се прилагат в организацията на работата ни.

МИСИЯ
Мисията на ЗК "Лев Инс" АД сме формулирали в едно изречение “НИЕ НЕ ПРОСТО ПРОДАВАМЕ ЗАСТРАХОВКИ, НИЕ КОНТРОЛИРАМЕ СИТУАЦИЯТА”.
Най – важно е да се откликне на потребностите на клиента или да се активизират дейностите, свързани с повишаване на квалификацията, така че нуждите на клиента да могат да бъдат изпълнени по-бързо и с по-високо качество в бъдеще. Този подход - подходът на активен диалог с клиентите - е основополагащ за успеха на всяка една организация. Това е същността на “Активната сигурност”.

ВИЗИЯ
След като имаме ясно формулирана мисия, ние се нуждаем от визия за това накъде отиваме. Визията е идеята, която всеки един от нас трябва да има за това, какво ЗК ""Лев Инс" АД може и трябва да стане при осъществяването на нашата мисия.
Каква е нашата ВИЗИЯ?ЗК "Лев Инс" АД е компанията на АКТИВНАТА СИГУРНОСТ.
Философията на активната сигурност на ЗК "Лев Инс" АД издига тезата за "Активно застраховане" като нова и адекватна форма на съвременната застрахователна дейност.
Освен двете традиционни функции на застраховането познати на всички, като първо- възмездяване и обезщетяване на клиентите и второ- защита на живота и трудоспособността на населението ЗК "Лев Инс" АД развива и трето - активното застраховане като перспективна форма на превантивната функция на застраховането, което още повече легитимира дружеството като съвременна и атрактивна компания и я налага като водеща у нас.

Какво е Активна Сигурност:

  1. Активно отношение към работата, към клиента /активно партньорство/
  2. Предотвратяване настъпването на рисковете или ограничаването на причинените от тях вреди. Превенцията спомага за опазване на националното имущество и намаляване загубите на обществото от случайни събития.
  3. Практически мерки, указания и предписания, включително обучение и оказване конкретна помощ на отделните застраховани.

Независимо от факта, че в последните години понятието “активна сигурност” е залегнало като основна идея във философията на компанията, като че ли все още съществува едно не достатъчно ясно разбиране на същината на тази идея. Тази концепция не е новопринесена и натрапена в нашата работа, тя е продукт на задълбочено мислене и осъзнат житейски опит. Тя присъства в нашата дейност, доказала е своята полезност и практичност в течение на годините, като разбира се е еволюирала.

Често пъти се мисли за превенцията на риска като някаква поредица задължителни мерки, предписвани на клиентите, без които не би могло да се сключи застраховка. Далеч по – правилно би било, ако за “активната сигурност” се мисли като за инструмент, даващ широки възможности за приложение в съвременната бизнес среда.

Накратко нашата философия е следната: “Посредством нашия опит и експерти ние можем да намалим риска от настъпването на вредоносни събития за Вас, нашия клиент, а ако все пак това се случи, то ние разполагаме с потенциал за Вашето бързо овъзмездяване, гарант за което е и нашият презастраховател.”