Smarkethink
delete
От съображения за сигурност на информацията трябва да се
въведе номер на полицата, за да предявите претенция.
Номерът на полицата трябва да изглежда по този начин:
93001110000690.

Номер на полица:
Проверка на състояние на щета

Номер на полица:
Щета №
(пример: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX)


От линковете по-долу може да изтеглите бланките Двустранен
констативен протокол, Доклад до застрахователя и Бланки за изплащане на застрахователни обезщетени

pdf Двустранен констативен протокол

pdf Доклад до застрахователя

pdf Бланки за изплащане на застрахователни обезщетения

pdf ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ за удържане на вноски от застрахователна премия
bg
Проверка на състояние на застраховка
Рег. № (пример: CA 1234 CA)
Код за сигурност

Важно!
Можете да проверите актуалното състояние на полица по застраховка като изпратите SMS с текст INS + Вашия регистрационен номер на кратък номер 1917 с тарифа 0,30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком и 0,29 лв. за абонати на Глобул. (Пример INS CA1234CA)
delete
Контакти
Кариери
Новини
Карта на сайта
За проекта

ПРОЕКТ „АКТИВНА ГРИЖА” -първа помощ по европейски модел


Проектът „Активна грижа” е публично-частно партньорство на Български Червен кръст и Сдружение „Клуб Активна сигурност”.

„Активна грижа” подпомага дейностите на държавата в областта на първата долекарска и медицинска помощ чрез действия на медицински екипи по европейски модел.

Идеята възниква след съвместни разговори с представители на Министерството на здравеопазването и неправителствени организации. Целта е да се осигурят възможности за достъп до първа помощ на по-голям кръг хора, в цялата страна, да се обезпечат максимален брой инциденти с необходимата и адекватна помощ, както и да се надградят вече съществуващите възможности. За целта ще бъдат осигурени хеликоптери с необходимото оборудване и специалисти, както и обучение на парамедици. По предложение на „Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи“ и на „Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи “ в проекта ще бъдат включени и таксиметрови автомобили. Идеята беше възприета заради потенциала на водачите на таксиметрови коли – да оказват първа помощ, огромната периферия, която покриват като маршрути и човешката им ангажираност да сигнализират при инциденти и да оказват съдействие до пристигането на линейки и/или медицински хеликоптери. Избрани водачи ще преминат през необходимото обучение за парамедици.

„Активна грижа” ще осигурява първа помощ и медицински асистънс по европейски модел при възникнали инциденти и злополуки при пътно-транспортни произшествия. Но не само – екипите ще реагират и при случаи, за които Спешна помощ прецени, че се нуждае от съдействие – трудови злополуки, по-леки случаи на битови инциденти, влошаване на състояния на хронично болни, инциденти по българските курорти.

„Активна грижа” ще използва съществуващата материално-техническа база от:
- хеликоптери, част от въздушния санитарен транспорт на „Хели Ер”
- автомобили за оказване на долекарска помощ – членове на „Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи“
- мотори и линейки на „ЕНА първа помощ“


Първоначално наземният транспорт ще функционира в столицата (чрез таксиметровата мрежа). Въздушният санитарен транспорт ще бъде използван както в страната, така и за транспортиране в чужбина.

От услугата могат да се възползват български граждани и чужди туристи. Проектът „Активна грижа” осигурява възможности за адекватна помощ и благодарение на добрата координация и съвместна дейност на екипи от лекари, парамедици, лечебни заведения, специалисти от БЧК и специално обучени водачи на таксиметрови автомобили. Дейността ще се ръководи от единен координационен център, който ще спомогне за бързите и професионални действия на различните звена в проекта, спрямо спецификата на всеки отделен случай.

Официални партньори на проекта са „Хели Ер”, „ЕНА първа помощ“ „Сити Клиник“, „Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи“, „Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи“, „Токуда Болница София“, Многопрофилна болница "Софиямед".

г-н Христо Генадиев Григоров - Председател на БЧК (в ляво)

г-н Стефан Христов Софиянски -Председател на Клуб "Активна Сигурност" (в средата)

г-жа Саусан Хасон - първи секретар,зам. ръководител на мисията, Посолство на Държавата Израел ( в дясно)