Rapoarte

Rapoarte financiare

Informații financiare LEV INS

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE ȘI RAPORT DE SOLVENȚĂ ȘI SITUAȚIA FINANCIARĂ A GRUPULUI LEV INS PENTRU 2019

/media/wu5e5wug/отчет-за-платежоспособност-и-финансово-състояние_група-лев-инс-2019.pdf?.ToString()

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE ȘI RAPORT DE SOLVABILITATE ȘI SITUAȚII FINANCIARE ALE Compania de asigurări LEV INS AD aferente anului 2019

/media/i11cg3z2/отчет-за-платежоспособност-и-финансово-състояние-2019.pdf?.ToString()

BILANȚ ȘI RESURSE PROPRII ALE ZK LEV INS AD LA 31.12.2019

/media/jzennuz1/2019_лев_инс_счетоводен-баланс_собствени-средства.pdf?.ToString()

RAPORT DE SUPRAVEGHERE ȘI EVALUARE PROPRIE A RISCURILOR ȘI SOLVABILITATE A ZK LEV INS AD

/media/tbfbydas/надзорен-отчет-за-сорп.pdf?.ToString()

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE ȘI RAPORT DE SOLVABILITATE ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ZK LEV INS AD

/media/3xyk52lz/отчет-за-платежоспособност-и-финансово-състояние.pdf?.ToString()

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE LA 31.12.2018 CU RAPORT DE AUDIT INDEPENDENT

/media/i5zhmyva/gfo-lev-ins-2018.pdf?.ToString()

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE ȘI RAPORT DE SOLVABILITATE ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ZK LEV INS AD (2018)

/media/01tbv4n0/отчет-за-платежоспособност-и-финансово-състояние-2018.pdf?.ToString()