Застрахователна компания Лев Инс | Активната сигурност

Активната сигурност


Гражданска отговорност
„Гражданска отговорност“ е задължителна застраховка за всички автомобилисти на територията на Република България.

Автокаско
Застраховка „Автокаско“ покрива специфични рискове, свързани с моторни превозни средства.

Каско Практик
Застраховка Каско Практик покрива пътна помощ, транспорт на членовете на семейството и вреди в следствие на ПТП или техническа неизправност на територията на България.


Имущество
Застрахователна защита на имущества, собственост на физически лица във връзка с настъпили вреди.

Защита срещу наводнения и други природни бедствия
Защита срещу природни бедствия, причиняващи най-големи щети. 


Домашно имущество
Сигурна защита за дома с възможност за избор на застрахователни покрития, съобразно индивидуалните нужди.

Мегапротект
5 застраховки в 1 полица – гаранция за сигурност и спокойствие. „Мегапротект“ включва недвижимо и движимо имущество, медицински разноски, злополука и отговорност към трети лица.


Имущество
Застрахователна защита на имущества, собственост на физически лица във връзка с настъпили вреди.

Защита срещу наводнения и други природни бедствия
Защита срещу природни бедствия, причиняващи най-големи щети.


Домашно имущество
Сигурна защита за дома с възможност за избор на застрахователни покрития, съобразно индивидуалните нужди.

Мегапротект
5 застраховки в 1 полица – гаранция за сигурност и спокойствие. „Мегапротект“ включва недвижимо и движимо имущество, медицински разноски, злополука и отговорност към трети лица.


Имущество
Застрахователна защита на имущества, собственост на…

Селскостопански култури
Покрива количествени щети по реколтата от селскостопански…

Животни
Покрива загуби на собствениците в резултат на…


Обща Гражданска отговорност
Осигурява застрахователна защита срещу искове за обезщетение…

Карго
Покриват се щети по товари по време на превоз / внос, износ и…

Кредити
Покрива кредитния риск на банки и други финансови институции…


Медицински разноски
Осигурява помощ при пътуване в чужбина с 24 часов безплатен асистанс от Асистираща компания за целия свят.


Активна грижа на пътя
Осигурява наземен транспортен асистънс и първа до лекарска помощ в случай на ПТП.

Планински туризъм
Сигурност и надеждна защита, в случай на настъпване на злополука или акутно заболяване по време на отдих, туризъм…


Злополука
Застраховка срещу събития, свързани с живота,  здравето, различни заболявания или телесни повреди.

Активната сигурност


Гражданска отговорност
„Гражданска отговорност“ е задължителна застраховка за всички автомобилисти на територията на Република България.

Автокаско
Застраховка „Автокаско“ покрива специфични рискове, свързани с моторни превозни средства.

Каско Практик
Застраховка Каско Практик покрива пътна помощ, транспорт на членовете на семейството и вреди в следствие на ПТП или техническа неизправност на територията на България.


Имущество
Застрахователна защита на имущества, собственост на физически лица във връзка с настъпили вреди.

Защита срещу наводнения и други природни бедствия
Защита срещу природни бедствия, причиняващи най-големи щети. Оказване на помощ с медицински хеликоптер в критична ситуация.


Домашно имущество
Сигурна защита за дома с възможност за избор на застрахователни покрития, съобразно индивидуалните нужди.

Мегапротект
5 застраховки в 1 полица – гаранция за сигурност и спокойствие. „Мегапротект“ включва недвижимо и движимо имущество, медицински разноски, злополука и отговорност към трети лица.


Имущество
Застрахователна защита на имущества, собственост на…

Селскостопански култури
Покрива количествени щети по реколтата от селскостопански…

Животни
Покрива загуби на собствениците в резултат на…


Обща Гражданска отговорност
Осигурява застрахователна защита срещу искове за обезщетение…

Карго
Покриват се щети по товари по време на превоз / внос, износ и…

Кредити
Покрива кредитния риск на банки и други финансови институции…


Медицински разноски
Осигурява помощ при пътуване в чужбина с 24 часов безплатен асистанс от Асистираща компания за целия свят.

Планинска грижа
Предлага навременно транспортиране с хеликоптер до медицинско заведение в случай на злополука или внезапно заболяване.


Активна грижа на пътя
Застраховка „Автокаско“ покрива специфични рискове, свързани с моторни превозни средства.

Планински туризъм
Сигурност и надеждна защита, в случай на настъпване на злополука или акутно заболяване по време на отдих, туризъм…


Злополука
Застраховка срещу събития, свързани с живота,  здравето, различни заболявания или телесни повреди.

Полезно

Застраховай се онлайн

Връзка с нас

Клонова мрежа

в цяла България

0800 15 333

денонощно

Пишете ни

бързо и лесно

Новини

Партньорски дружества

zoi jzi pensionins
klub aktivna sigurnost