Контакти | Лев Инс

Контакти

Следните центрове за завеждане на щети работят с посоченото работно време:
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК: 8:00 – 17:30 ч.
СЪБОТА: 10:00 – 13:00 ч.

София, бул. "Черни връх" 51 Д
София, бул. "Цар Борис III" 136 В

Пишете ни

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Бул.“ Симеоновско шосе“ 67 А

е-mail: info@lev-ins.com

Тел: +359 2 80 55 333

Корпоративни центрове
Корпоративен център-София

Адрес: София 1612, бул. Цар Борис III 136 В
Тел.: 02 915 08 59
Факс: 02 915 08 81
e-mail: scc@lev-ins.com

Корпоративен център-Бургас

Адрес: Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 153, партер
Тел.: 056 53 03 82
e-mail: bcc@lev-ins.com

Корпоративен център-Пловдив

Адрес: Пловдив, ул. „Белград“ 6 / ул. „Драва“ 2
Тел.:032 94 11 21
e-mail: plovdiv3@lev-ins.com

Корпоративен център-Варна

Адрес: Варна 1000, бул. Владислав Варненчик 69, ет.2
Тел.: 052 95 30 20
e-mail: vcc@lev-ins.com

Застраховане и обезщетения
Щети и застрахователни обезщетения

Обезщетения по Каско и Гражданска отговорност

0800 15 333

Тел.: 02 80 55 362 – информация за щети и записване на допълнителен оглед

Имуществени обезщетения

Тел.: 02 91 50 892

Неимуществени обезщетения

Тел.: 02 80 55 359

Общо застраховане

Имущество и отговорности
Тел.: 02 80 55 337

Злополуки и медицински разноски
Тел.: 02 80 55 332
Тел.: 02 80 55 379

Карго и отговорност на превозвача
Тел.: 02 80 55 379
Тел.: 02 80 55 384

Зелена карта
Тел.: 02 80 55 339

Автомобилно застраховане

Гражданска отговорност и Каско
Тел.: 02 80 55 320

Денонощен каско асистанс
Тел.: 0800 15 333

Животозастраховане

Тел.: 02/ 8055 309
Тел.: 02 80 55 372

Застрахователни обезщетения:
Тел.: 02 80 55 364

Здравно застраховане

Тел.: 02 80 55 380

Пенсионно осигуряване

Тел.: 02 80 55 388