Земеделски застраховки

Застрахователни продукти, съобразени с нуждите на малки и големи земеделски производители

Селскостопански култури

Застрахова се реколтата от селскостопански култури на физически и юридически лица, както и еднолични търговци, осъществяващи дейността си в България.

Животни

Застраховат се загубите на собственици на селскостопански, служебни и домашни животни.