Нашата история

Кампания „Пази детето в интернет“

2021

Кампания „Пази детето в интернет“ - социална активност на „Лев Инс“ АД с фокус превенция чрез обучение и формиране на поведенческа култура в онлайн среда.

Киберсигурност на Европейските пазари

2020

Лев Инс предлага застраховки Киберсигурност на Европейските пазари.

международен телефон за асистънс

2020

Компанията въвежда международен телефон за асистънс и осигуряване на съдействие и комплексна грижа 24/7.

мобилно приложение

2020

Дружеството стартира мобилно приложение за онлайн заявяване на претенция по застраховка Каско.

Развитие на Европейските пазари

2020

Лев Инс започва работа в Гърция и Испания

застраховки Кибер сигурност

2019

Лев Инс предлага на българския пазар застраховки Кибер сигурност.

Развитие на Европейските пазари

2019

Лев Инс започва работа в Румъния

денонощен автоасистънс

2019

Дружеството започва да предлага услугата денонощен автоасистънс за клиентите по застраховка Гражданска отговорност.

Развитие на Европейските пазари

2018

Лев Инс навлиза на пазара в Италия и Полша

Въвеждане на спешен телефон

2018

Лев Инс въвежда спешен телефон, съвместен проект с немски партньори. Денонощният кол център е в готовност да съдейства на своите клиенти в критични ситуации и непозната среда. Осигурява надеждна и комплексна грижа навсякъде във всеки един момент.

Активно корпоративно застраховане

2017

Модел, при който всеки служител е част от движението на компанията към нейните цели. Възприема се иновативен подход и изпреварващо мислене. 

Пазарен лидер

2013

Компанията става първа на застрахователния пазар в България в конкуренцията на Allianz, KBC, UNIQA, Generally, Vienna Insurance Group и други водещи застрахователи. След достигане на челно място на Българския застрахователен пазар дружеството взима решение за разгръщане, на дейността си в рамките на редица държави от ЕС, в това число Румъния, Италия, Англия, Австрия и Полша.

Въздушно спасяване с хеликоптер

2012

Лев Инс създава услугата HEMS /въздушно спасяване/ и е единствения застраховател, който предлага тази услуга в България. Лев Инс става партньор на държавата като съвместно с БЧК и „Националната система 112” на МВР провежда редица въздушни спасителни акции. Този проект е осъществен по идея един от акционерите на дружеството - Gabriel Last, бивш шеф на Израелската полиция.

Застраховка  „Отвличане за откуп” 

2009

Лев Инс се превръща във фронтова компания на HISCOX, един от най-старите синдикати на Lloyd's, дължащ се на опитен и високо квалифициран специализиран екип на компанията, обучени в Израел. Обект на застраховки са журналисти, военни и представители на хуманитарни организации в рискови области.

Въвеждане на модела Активна корпоративна сигурност 

2007

Компанията прие концепцията за въздействието върху околната среда и преминава от реактивно към активно поведение. Лев Инс вече не се адаптира към околната среда, но оказва влияние върху нея. Акционер в компанията става един от най-големите инвестиционни фондове в света - Юлиус Баер

Застраховка „Тероризизъм”

2005

Лев Инс бе избран за фронтираща компания на Lloyd's, заради успешното въвеждане на израелския модел. Лев инс застрахова много държавни институции, включително Министерския съвет, Парламента и други, големи индустриални центрове /търговски центрове и др./. Консултант по проекта е бившият директор на Израелската специална служба МОСАД ген. Дани Ятом.

Технологична иновация за контрол на кражбите

2002

Внедряване на технологична иновативна система за контрол на риска „кражба“, което е конкурентно предимство и днес. Тази система е внедрена благодарение на израелски опит и ноу-хау след обучение на български експерти по програма MASHAV на Израелското министерство на Външните работи.

Създаване на Лев Инс АД

1996

Компанията е създадена с капитали на израелски инвеститори. Инвеститорите вземат решение да развиват техния финансов бизнес в Европа и използват България като „Хъб“. В създаването на компанията участват световно известни експерти в областта на сигурността, в сътрудничество с български инвеститори.

Защо да избереш Лев Инс