Туристически застраховки

Туристическа застраховка

Застраховат се туристи – индивидуално или групово, срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната им цялост при пътувания, екскурзия или почивка в Република България.

Помощ при пътуване в чужбина

Застраховат се туристи - индивидуално или групово, срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната им цялост при пътувания в чужбина.

Отмяна на пътуване

Застраховката „Отмяна на пътуване“ покрива разходи, за отмяна, съкращаване, или прекъсване на пътуването, разходи за удължаване на пътуването и закъснение на самолетен полет поради медицински или ...