product category image

Отмяна на пътуване

Застраховката „Отмяна на пътуване“ покрива разходи, за отмяна, съкращаване, или прекъсване на пътуването, разходи за удължаване на пътуването и закъснение на самолетен полет поради медицински или немедицински причини.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката „Отмяна на пътуване“ е предназначена за физически лица – български и чуждестранни граждани, пребиваващи в Р. България на законно основание, за пътувания в цял свят, включително и Република България.

Какво покрива застраховката?

Осигурява покритие и обезщетява извършените разходи за организирано туристическо или бизнес пътуване, закупуване на самолетен билет или хотелско настаняване, закупени от/чрез туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер.

Кога е валидна застраховката?

Застраховката е валидна, ако е сключена до 7 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни.

Застраховката покрива събития довели до отмяна на пътуване в резултат на медицински или немедицински причини.

Медицински причини:

 • злополука на Застрахования, заболяване с наложена хоспитализация над 10 дни на Застрахования или смърт на Застрахования или на негов близък роднина;
 • неочаквано влошаване на хронично заболяване на Застрахования, единствено при наложила се хоспитализация;
 • в случай, когато е заплатена допълнителна премия и е включено специално покритие "Ковид-19" се покриват невъзстановимите разходи при отменено пътуване в случай на:
  - разболяване на застрахования от Ковид-19 преди пътуването при условие, че до началото на пътуването остават не повече от 10 дни;
  - наложено е домашно лечение, карантина или хоспитализация на Застрахования вследствие Ковид-19 при условие, че до пътуването остават не повече от 10 дни;
  - на Застрахования е отказано настаняване на борда на посоченото в резервацията превозно средство, поради повишена телесна температура или лабораторно потвърден Ковид-19;
  - смърт на Застрахования вследствие на Ковид-19.

Немедицински причини:

 • назначаване на Застрахования за съдебен заседател, призоваване на Застрахования за свидетел по дело или даване на експертно заключение, узнаването на които е след датата на резервация;
 • уволнение от работа, с изключение на дисциплинарно уволнение;
 • невъзможност за отпътуване поради неблагоприятни климатични условия.
Къде е валидна застраховката?

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на Република България и чужбина.

Защо да сключа застраховка в Лев Инс?
 • Ниска застрахователна премия;
 • Дружеството предлага широк обхват на застрахователните покрития;
 • Гарантирано 100% плащане, защото е без никакво самоучастие от страна на застрахованите лица;
 • Застрахователната премия (цената) на застраховка „Отмяна на пътуване” на ЗК „Лев Инс” АД не се влияе от страната на пътуване и териториалната валидност.
 • Покрива целия период – от първото плащане, до обратното връщане;
 • Електронна полица – лесно и бързо издаване и най- важното - сигурност за клиента;
 • Не е необходимо пътуването да е организирано само чрез лицензиран туроператор. Застраховката може да се сключи и когато Застрахованият сам организира пътуването, без да ползва туроператор.

 

Безплатен денонощен телефонен аститънс 

0800 10 200

Заявете вашата застраховка "Отмяна на пътуване" онлайн тук.

Често задавани въпроси

Застраховката покрива ли COVID -19?

Да , в обхвата на медицинските причини ЗК „Лев Инс” АД приема да покрива и невъзможност от отпътуване поради заболяване от COVID -19.

Застраховат ли се лица над 70 години?

Да, застраховат се лица до 85 годишна възраст.