Управление

ЗК „Лев Инс“ АД е с двустепенна система на управление – Надзорен съвет и Управителен съвет. Мениджърският екип и експертите на компанията са признати висококвалифицирани специалисти с огромен практически опит и престижно образование.

Надзорен съвет

Управителен съвет

Председател на УС: Мария Масларова-Гъркова
Членове: Мирослава Спасова, Мария Масларова-Гъркова, София Антонова, Павел Димитров, Валентин Илиев 

Изпълнителни директори:

София Антонова

Мария Масларова – Гъркова

Павел Димитров

 

Акционери:
Основен акционер в ЗК „Лев Инс” АД е “Лев Корпорация” АД – икономическа група с над 90 дружества от различни сфери на българската икономика. „Лев Корпорация” е член на Съюза за стопанска инициатива на гражданите, на Българската търговско-промишлена палата и е партньор на водещи български производствени и търговски фирми.

Сред другите компании с активи в ЗК „Лев Инс” АД са българското дружество „АС БГ” ЕООД, както и израелската „Рахити Меир Класик”, която в съдружие с италиански предприемач, е определена за инвеститор №1 в България за 2003г.През 2010г.

ЗК „Лев Инс” АД привлича интереса и на нови израелски акционери с голям опит в застраховането.