Застраховка „Кибер решения за вашия бизнес“ от Лев Инс | Лев Инс
Киберсигурността: приоритет за българската държава и частния бизнес
19.09.2019
Нов център за информационна сигурност стартира работа в България и Израел
25.09.2019

Застраховка „Кибер решения за вашия бизнес“ от Лев Инс

Застраховката „Кибер решения за вашия бизнес“ от ЛЕВ ИНС е насочена към малкия и средния бизнес. Обхваща широк набор от застрахователни събития, от които ви предпазваме:
• увреждане в резултат от проникване в софтуера (програми) и комуникационните системи (интернет и средства за общуване) на застрахования от външни лица;
• злоупотреба с лични данни на потребителите и клиенти на застрахования;
• неправомерно използване на информация;
• неоторизирани действия при използване на компютърната система и разрушаване на данни и промяна на информация;
• злоупотреба на права, както и тяхното фалшифициране;
• кражба на информация;
• загуба на данни в резултат от хакерска намеса.
Повече информация намерете на: https://cyber.lev-ins.com/,
Посетете ни на ФБ страницата https://www.facebook.com/LevInsAd/

 

Comments are closed.