Киберсигурността: приоритет за българската държава и частния бизнес | Лев Инс
Лев Инс предлага застраховка „Киберсигурност за вашия бизнес“ и създава „Кибер академия“
31.08.2019
Застраховка „Кибер решения за вашия бизнес“ от Лев Инс
20.09.2019

Киберсигурността: приоритет за българската държава и частния бизнес

Висши представители на властта в България, министри, бизнесмени и гости наблюдаваха публична демонстрация на хакерски атаки в София и положиха основите на партньорство за ефективно противодействие срещу тях

 

На 17 септември в София Хотел „Балкан“ се проведе форум на тема „Взаимодействие между публичната и частната сигурност: Стратегическа роля на публично-частното партньорство за противодействие на киберзаплахи“.

 

Целта на събитието бе да засили сътрудничеството между държавата и частния бизнес, да се повиши сигурността на всички нива – от първоначалното предпазване на информацията, през устойчивостта срещу неоторизиран достъп и атаки до възможностите за по-добро управление на риска.

По време на форума се дискутираха три основни теми:

  • Киберсигурност и управление на риска
  • Взаимодействие между национална и корпоративна сигурност
  • Образованието, като инструмент за проактивно взаимодействие.

Първата тема въведе присъстващите в основите на информационната сигурност, акцентирайки върху управлението на киберрисковете – от тяхното идентифициране и правилна оценка, до вземането на необходимите мерки и измерването на резултатите от извършените действия.

Втората имаше за цел да свърже вече съществуващия опит на големите фирми и корпорации с възможностите и задълженията на държавните институции, като обмяната на опит и най-добри практики, да се превърне в двустранен процес.

Основната тема на третата дискусия бе стратегическото място на образованието при посрещането на бъдещите предизвикателства, в контекста на цифровизацията и публично-частните партньорства.

Comments are closed.