Лев Инс: Когато Гражданска отговорност е услуга, а не задължение | Лев Инс
Със стилно парти Лев Инс откри новата си административна сграда
15.10.2019
Практическата програма „Лев Инс Джуниър” започна за поредна година
19.12.2019

Лев Инс: Когато Гражданска отговорност е услуга, а не задължение

Застраховката е услуга, която може да спести много главоболия на потребителите при не-желани инциденти и произлизащите от тях разходи.

Поради задължителния характер на Гражданската отговорност, някои шофьори разглеж-дат тази услуга по-скоро като данък, а не като метод за превенция, който може да пести пари и време.

Истината е малко по-различна.

В наши дни застраховането е сектор, който се развива с бързи темпове в България.

Родните потребители имат достъп до услуги, които не само могат да конкурират големите европейски играчи на този пазар, но в някои случаи излизат с едни гърди напред, благо-дарение на иновативния си характер.

Когато говорим за иновации в контекста на застраховането, и конкретно при автомобило-застраховането, няма по-добър пример у нас от българската компания Лев Инс.

Тя се нарежда на челна позиция сред всички български застрахователи в подреждането на SEEnews Top 100 за най-добрите 100 застрахователни дружества в Югоизточна Европа.

Лев Инс е абсолютен лидер както при общото застраховане, така и на пазара на Гражданс-ка отговорност. Поради това компанията може да се похвали с над 850 хил. клиенти.

Тайната зад този успех се крие в работата по превенция на риска и предоставянето на за-вършени иновативни услуги, разказва Валнетин Илиев, директор „Автомобилно застрахо-ване” в Лев Инс.

„Ние сме най-коректният застраховател, който плаща своите обезщетения по този вид застраховка, като за 2018 г. имаме платени над 160 мн. лева обезщетения. Разликата с вто-рия е над 40 млн. лева”, казва той.

„Второто, може би по-важно предимство, се крие там, че всички знаем, че повечето клиен-ти приемат Гражданска отговорност като задължение и обикновено търсят най-ниската цена, но това, което се старае Лев Инс да направи, е емоционалната връзка с клиента. Да бъдем до своите клиенти в трудна ситуация на пътя. Като в тази посока работим както за България, така и за територията извън страната”, посочва Илиев.

За целта Лев Инс предлагат – единствени на българския пазар, подкрепа от мобилни групи по застраховка Гражданска отговорност. При инцидент клиентите на компанията имат достъп до денонощен телефон, чрез който могат да получат пълно обслужване.

„Това, което е достатъчно да направят, е да звъннат на денонощния телефон 0800 10 200, който работи 24/7, и на база този сигнал във всички областни градове веднага се отзова-ваме с мобилен екип, който помага на нашите клиенти, а в останалите случаи даваме ука-зания и напътствия по телефона, относно действията, които трябва да се предприемат в подобна ситуация. Знаем, че когато настъпи някакъв инцидент на пътя, повечето хора са под стрес, доста често не знаят каква е процедурата, какви документи се попълват, на кого трябва да се обадят първо. Тук идва нашата роля да сме до клиента”, казва Илиев.

А това може да се окаже доста решаващо при спорни ситуации на пътя.

„Има немалко случаи, в които обстоятелствата са неясни и всяка една от страните може да твърди, че е невинната. Нашият екип помага реално да се прецени правилно ситуацията, за да няма напразни обвинения”, добавя експертът.

Иновативната услуга е доста полезна на фона на промените в Закона за движението по пътищата, според които КАТ не посещава мястото на инцидента, ако няма пострадали ли-ца и автомобили извън движение. Така наличието на мобилна група запълва тази празни-на.

„В тази връзка преценяваме, че можем да застанем до нашите клиенти и да им помогнем”, потвърждава Илиев.

По думите му друга подобна практика не се среща в Европа, когато става дума за застра-ховките Гражданска отговорност.

„Това е нещо много иновативно. Всъщност, това е философията на Лев Инс. Винаги, в 23-годишната ни история, сме разчитали на иновативността. Друга част от нашата филоси-фия е, че ние изпреварваме събитията. По този начин предвиждаме какво може да се слу-чи. Ние сме проактивни, а не реактивни – когато се случат събитията, просто да изплатим щетата”, казва Илиев.

Наличието на денонощен телефон и подкрепа от компанията застраховател е собоено важна при инциденти с български граждани в чужбина.

„Смея да кажа, че всички наши клиенти, които са успели да се обадят при инциденти на този номер, извън територията на страната, в 100% от случаите сме успели да защитим техните права”, казва Илиев.

Подкрепата в чужбина е важна, тъй като често хората не са запознати с правата си.

Така например, малко хора знаят, че според европейското законодателство, участниците в инцидент не са длъжни да подписват документи, които са изготвени на неразбираем за тях език, като могат да изискат адвокат до изясняване на ситуацията, става ясно от думите на експерта.

Незадължителната застраховка Каско също набира скорост сред шофьорите у нас, тъй ка-то, особено в големите градове, започва да се формира застрахователна култура и този вид услуга не се приема като лукс, а като превенция.

На този пазар Лев Инс също изпъква с иновативните си решения.

„Най-голямото ни предимство, което мога да изтъкна при застраховка Каско, е, че при нас контролът върху риска „кражба” е 100%”, казва Валентин Илиев.

По думите му Лев Инс се ползва от израелско ноу-хау, като инсталира напълно безплатни за клиентите средства за защита при най-рисковите марки коли.

Още от 2008 г. Лев Инс работи с мобилни групи по застраховките Каско, които оказват пълно съдействие на водачите при проблеми на пътя. Освен това, клиентите на компания-та имат достъп и до три безплатни услуги в рамките на срока на застраховката: доставка на гориво, подаване на ток и смяна на гума.

Като допълнение към застраховката Каско, клиентите могат да изберат и екстрите „Прак-тик”. Най-често избираната екстра, която може да бъде използвана и самостоятелно, е „Мини+”. При нея само срещу 5 лева клиентите получават 50 км безплатна пътна помощ при авария или ПТП.

Макар и с по-бавни темпове, развитието на родния застрахователен пазар върви в посока тенденциите, открояващи се в по-големите икономики на Стария континент.

Там гражданите гледат да застраховат първо здравето и живота си, след което имущество-то и дома, и най-накрая личния автомобил, става ясно от думите на Валентин Илиев.

Лев Инс предлага пълна услуга и на този пазар, като застраховката „Домашно имущесто” изпъква със своята гъвкавост. Домът, където сме заобиколени от най-близките си хора, може да бъде защитен спрямо индивидуалните нужди и изисквания.

Услугата предлага възможност за застраховка само на недвижимото, само на движимото имущество или в комбинация, както и застрахователно покритие за допълнителни поме-щения към жилището – мазе, таван, гараж, помощна постройка.

Застраховката става лесно, като не си изисква опис на движимото имущество, не се изиск-ва оглед при сключване, не се прилага самоучастие и потребителят има възможност за из-бор на валута.

Освен всичко това, „Домашно имущесто” предлага и 24/7 безплатен авариен асистънс за овладяване и ограничаване на настъпили застрахователни събития.

Според Валентин Илиев, застраховката на имуществото е нещо, което може да спести ог-ромни проблеми при инциденти, като размерът на премията е нищожен спрямо разходи-те по щетите, причинени от пожар, наводнение или земетресение.

В такива случаи е по-добре хората да действат превантивно, отколкото после да чакат по-мощ, най-често от държавата.

Казано с други думи – застраховката не е нито лукс, нито данъчно задължение – тя е пре-венция срещу нежелани събития и инциденти и може да се окаже безценен помощник в най-тежките ситуации от живота ни.

източник: Profit.bg

Car insurance policy. Document, model of car, glasses, documents on table. Business and insurance background concept.

Comments are closed.