Колцентър | Лев Инс

Вярваме, че заслужавате помощ винаги, когато имате нужда от нея.

Готови сме да Ви съдействаме в непредвидена ситуация и непозната среда при обаждане на безплатните ни денонощни телефони.

Осигуряваме Ви надеждна и комплексна грижа навсякъде, във всеки един момент.

0800 10 200

Спешен телефон при инцидент

Позвънете на Спешен безплатен телефон 0800 10 200 при:
  ПТП в България с пострадали лица;
  ПТП в чужбина;
✓  Събитие, изискващо помощ с хеликоптер;
  Активиране на карта по застраховка „Планинска грижа“
Телефонът обслужва клиенти със застраховки „Гражданска отговорност“, „Активна грижа на пътя“ и „Планинска грижа“.

При инцидент на пътя незабавно се обадете на 0800 10 200, за да получите съдействие в момента на събитието!

 При инцидент в България ще получите безплатно:

  Консултация по защита на правата при ПТП;
  Посещение на мобилен екип, в зависимост от събитието;
✓  Консултация при попълване на двустранен протокол за събиране на данни.

При инцидент в чужбина ще получите безплатно:

✓  Консултация по защита на правата при ПТП;
  Консултация при попълване на двустранен протокол за събиране на данни.

0800 15 333

Телефонът обсужва клиенти със застраховки „Каско“, „Отговорности“ и всички имуществени застраховки.
Позвънете на безплатен телефон 0800 15 333 при:
  Уведомяване при настъпване на застрахователно събитие;
✓  Необходимост от смяна на гума;
  Доставка на гориво;
  Подаване на ток;
✓  Нужда от Пътна помощ;
  Допълнителна информация
icon4

ПТП

icon6

Смяна на гума

icon7

Доставка на гориво

icon8

Подаване на ток

icon5

Пътна помощ

Вярваме, че заслужавате помощ винаги, когато имате нужда от нея.

Готови сме да Ви съдействаме в непредвидена ситуация и непозната среда при обаждане на безплатните ни денонощни телефони.

Осигуряваме Ви надеждна и комплексна грижа навсякъде, във всеки един момент.

0800 10 200

Спешен телефон при инцидент

Позвънете на Спешен безплатен телефон 0800 10 200 при:
  ПТП в България и чужбина;
✓  Събитие, изискващо помощ с хеликоптер;
  Активиране на карта по застраховка „Планинска грижа“
Телефонът обслужва клиенти със застраховки „Гражданска отговорност“, „Активна грижа на пътя“, „Планинска грижа“.

При инцидент на пътя незабавно се обадете на 0800 10 200, за да получите съдействие в момента на събитието!

 При инцидент в България ще получите безплатно:

  Консултация по защита на правата при ПТП;
  Посещение на мобилен екип, в зависимост от събитието;
✓  Консултация при попълване на двустранен протокол за събиране на данни.

При застраховки „Активна грижа на пътя“ и „Планинска грижа“:

  Въздушна помощ с хеликоптер в спешни ситуации;

При инцидент в чужбина ще получите безплатно:

✓  Консултация по защита на правата при ПТП;
  Консултация при попълване на двустранен протокол за събиране на данни.

0800 15 333

Телефонът обсужва клиенти със застраховки „Каско“, „Отговорности“ и всички имуществени застраховки.
Позвънете на безплатен телефон 0800 15 333 при:
  Уведомяване при настъпване на застрахователно събитие;
✓  Необходимост от смяна на гума;
  Доставка на гориво;
  Подаване на ток;
✓  Нужда от Пътна помощ;
  Допълнителна информация