История | Лев Инс

2018

Въвеждане на Спешен телефон

Лев Инс въвежда спешeн телефон, съвместен проект с немски партньори. Денонощният кол център е в готовност да съдейства на своите клиенти в критични ситуации и непозната среда. Осигурява надеждна и комплексна грижа навсякъде във всеки един момент.

2017

Активно корпоративно застраховане

Модел, при който всеки служител е част от движението на компанията към нейните цели. Възприема се иновативен подход и изпреварващо мислене.

2013

Пазарен лидер

Компанията става първа на застрахователния пазар в България в конкуренцията на Allianz, KBC, UNIQA, Generally, Vienna Insurance Group и други водещи застрахователи.
След достигане на челно място на Българския застрахователен пазар дружеството взима решение за разгръщане а дейността си в рамките на редица държави от ЕС, в това число Румъния, Италия, Англия, Австрия и Полша.

2012

Въздушно спасяване с хеликоптер

Лев Инс създава услугата HEMS /въздушно спасяване/ и е единствения застраховател, който предлага тази услуга в България. Лев Инс става партньор на държавата като съвместно с БЧК и „Националната система 112” на МВР провежда редица въздушни спасителни акции. Този проект е осъществен по идея един от акционерите на дружеството – Gabriel Last, бивш шеф на Израелската полиция.

2009

Застраховка „Отвличане за откуп”

Лев Инс се превръща във фронтова компания на HISCOX, един от най-старите синдикати на Lloyd’s, дължащ се на опитен и високо квалифициран специализиран екип на компанията, обучени в Израел. Обект на застраховки са журналисти, военни и представители на хуманитарни организации в рискови области.

2007

Въвеждане на модела Активна корпоративна сигурност

Компанията прие концепцията за въздействието върху околната среда и преминава от реактивно към активно поведение. Лев Инс вече не се адаптира към околната среда, но оказва влияние върху нея. Акционер в компанията става един от най-големите инвестиционни фондове в света – Юлиус Баер

2005

Застраховка „Тероризизъм”

Лев Инс бе избран за фронтираща компания на Lloyd’s, заради успешното въвеждане на израелския модел. Лев инс застрахова много държавни институции, включително Министерския съвет, Парламента и други, големи индустриални центрове / търговски центрове и др. /. Консултант по проекта е бившият директор на Израелската специална служба МОСАД ген. Дани Ятом.

2002

Технологична иновация за контрол на кражбите

Внедряване на технологична иновативна система за контрол на риска „кражба“, което е конкурентно предимство и днес. Тази система е внедрена благодарение на израелски опит и ноу-хау след обучение на български експерти по програма MASHAV на Израелското министерство на Външните работи.

1996

Създаване на Лев Инс АД

Компанията е създадена с капитали на израелски инвеститори. Инвеститорите вземат решение да развиват техния финансов бизнес в Европа и използват България като „Хъб“. В създаването на компанията участват световно известни експерти в областта на сигурността, в сътрудничество с български инвеститори.

Сега и за напред

  • Лев Инс е лидер на българския застрахователен пазар.
  • Сигурността е основен фокус в днешния свят и затова израелското ноу-хау в тази област може да бъде полезно за застрахователната индустрия в Европа.
  • Генерал Дани Ятом продължава да бъде консултант по редица проекти, свързани със сигурността и големи индустриални сгради.
  • Дружеството има дългосрочен кредитен рейтинг BB, който се дава от Българската агенция за кредитен рейтинг – партньор на MOODY’S.
  • За да задоволи нуждите на клиентите си в бързо развиващия се свят, компанията преминава към дигитални услуги и маркетинг с абсолютен фокус върху клиента.