Публикувана:

Публикувана преди 25 дни

Локация:

София, бул. Симеоновско шосе № 67А

Позиция:

ЕКСПЕРТ КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

Кандидатствай сега

ЕКСПЕРТ КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

Отговорности:

 • Комуникира и координира с разследващите структури от външни пазари (локирани в Италия и Полша) с цел противодействие на опит за застрахователна измама.
 • Извършва дейности, касаещи събирането на достатъчно данни за изясняване на обстоятелствата около застрахователни случаи.
 • Работи по пълното окомплектоване на преписките и събирането на изчерпателни данни за достоверността на деянието.
 • Оказва съдействие на други дирекции в компанията.
 • Подпомага взимането на решения от страна на Директора на Дирекцията чрез придобиване на информация от явен и конфиденциален характер.
 • Извършва специални проучвания при необходимост.
 • Участва в проверката по спазване на вътрешните правила.
 • Участва в задълбочено разследване на съмнения за застрахователни измами, извършени на територията на Италия и Полша. Изготвя нарочни доклади във връзка с разследваните щети.
 • Отчита и анализира периодично резултатите от дейността, за която отговаря.
 • Отговаря за недопускане изтичане на информация и злоумишлени действия насочени срещу Дружеството.
 • Отговаря за опазването на фирмената и търговска тайна.

Основни изисквания:

 • Висше образование.
 • Предишен опит в правоохранителните структури и конкретно в разследващи дейности е предимство, без да е задължителен.
 • Владеене на английски език и/или езика на изброените държави.
 • Готовност за пътувания – при необходимост.
 • Организираност и умения за екипна работа.
 • Аналитичност и прецизност.
 • Умения за работа с факти и обстоятелства в широк спектър.
 • Мотивирана и целенасочена личност.

Ние предлагаме:

 • Мотивиращо възнаграждение, обвързано с резултата.
 • Платен годишен отпуск - до 25 дни.
 • Професионално развитие.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB