Публикувана:

Публикувана преди 17 дни

Локация:

София, бул. Симеоновско шосе № 67А

Позиция:

ЕКСПЕРТ ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ

Кандидатствай сега

ЕКСПЕРТ ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ

Отговорности:

 • Работи по завеждането и пълното комплектоване на постъпващите преписки;
 • Води кореспонденция с външни организации и агенции на Дружеството;
 • Извършва огледи на мястото на застрахователното събитие;
 • Обработва преписки – издава доклад с определеното застрахователно обезщетение или писмо за отказ;
 • Отговаря за срочното приключване на преписките по регистрираните щети;
 • Дава указания и консултации по телефона на агенциите на Дружеството, оказва методическа помощ на вещите лица при оценка на засегнати имущества от настъпили застрахователни събития;
 • Изготвя справки за развитието на риска по застрахователни полици;
 • Участва при обсъждане на нови застрахователни продукти и корекции по съществуващи Общи условия.

Изисквания:

 • Висше образование – икономическо или техническо;
 • Опит в друга застрахователна компания (клонова мрежа или централен офис) ще се счита за предимство;
 • Ефективна работа с компютърни програми - MS Office;
 • Бързина при взимане на решение;
 • Шофьорска книжка, кат. В;
 • Умение за работа в екип.

Предимства:

 • Владеене на английски език;
 • Работа със специализиран софтуер INSIS.

Предлагаме:

 • Мотивираща работна среда с възможности за професионално развитиe;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Платен годишен отпуск - до 25 дни;
 • Допълнително здравно осигуряване и карти за спорт на преференциални цени;
 • Работа в международен екип от професионалисти.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB