Публикувана:

Публикувана преди 25 дни

Кандидатствай сега

Експерт Обезщетяване "Помощ при пътуване, злополука и заболяване"

Отговорности:

 • Преглежда документите по заведени застрахователни преписки.
 • Подготвя преписки за експертни комисии и участва в тях.
 • Изготвя уведомителни писма за обезщетения.
 • Дава указания на агенциите на дружеството, при необходимост.
 • Оказва съдействие на асистиращата компания.
 • Отговаря за обслужване на клиенти в установения срок.

Изисквания:

 • Висше образование.
 • Добра компютърна грамотност.
 • Английски и/или друг език е предимство.
 • Опит в застраховането - минимум 2 години.
 • Комуникативност.
 • Умения за екипна работа.
 • Старание и прецизност.
 • Гъвкавост и адаптивност.

Предлагаме:

 • Мотивираща работна среда с възможности за професионално развитиe.
 • Конкурентно възнаграждение.
 • Платен годишен отпуск - до 25 дни.
 • Допълнително здравно осигуряване и карти за спорт на преференциални цени.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB