Публикувана:

Публикувана преди 28 дни

Локация:

София, бул. Симеоновско шосе № 67А

Позиция:

ЕКСПЕРТ, ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ

Кандидатствай сега

ЕКСПЕРТ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ

Отговорности:

 • Сключва застраховки, администрира и обслужва застрахователните договори;
 • Изготвя необходимите справки и отчети;
 • Отговаря на запитвания, изготвя оферти, определя тарифни числа;
 • Извършва консултации на клиенти по телефона, определя тяхната потребност от конкретна услуга и я презентира;
 • Определя застрахователни суми и премии;
 • Участва в презентации пред ключови и потенциални клиенти;
 • Оказва методична помощ, проверява отчети;
 • Комуникира с ключови клиенти, определя застрахователните им потребности и предлага конкретни продукти.

Изисквания:

 • Висше образование - предимство са специалности Застраховане, Финанси, Икономика;
 • Високо ниво компютърна грамотност, работа с Microsoft Office;
 • Опит в областта на застраховането е задължителен;
 • Организационни умения, инициативност и последователност;
 • Лоялност и високо чувство за отговорност.

Предлагаме:

 • Мотивираща работна среда с възможности за професионално развитиe;
 • Отлично възнаграждение, обвързано с резултата;
 • Платен годишен отпуск - до 25 дни;

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB