Публикувана:

Публикувана преди 31 дни

Локация:

София, бул. Симеоновско шосе № 67А

Кандидатствай сега

ЕКСПЕРТ ЗЕЛЕНА КАРТА

Отговорности:
 • Води кореспонденция на английски език по телефон и електронна поща с институции и партньори в чужбина и България.
 • Регистрира щети.
 • Изисква, проверява и администрира документи относно настъпили застрахователни събития.
 • Изготвя доклади за изплащане на застрахователни обезщетения и следи сроковете им.
 • Комуникира и консултира клиенти на компанията при настъпило събитие в страната и чужбина.
Изисквания:
 • Висше образование.
 • Добро ниво на английски език. Втори език, един от изброените - гръцки, италиански, френски, немски.
 • Компютърна грамотност, работа с Microsoft Office и MS Outlook. Работа със специализиран софтуер Insis е предимство, но не е задължително.
 • Комуникативност, адаптивност, инициативност.
 • Умение за приоритизиране на задачите.
 • Внимание към детайла и добра езикова култура.

Предлагаме:

Мотивираща работна среда с възможности за професионално развитиe.

Отлично възнаграждение.

Платен годишен отпуск - 25 дни.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB