Публикувана:

Публикувана преди 108 дни

Позиция:

Лятна стажантска програма 2023 ЛЕВ ИНС

Кандидатствай сега

Лятна стажантска програма 2023 ЛЕВ ИНС

Програмата е предназначена за студенти, независимо от формата им на обучение, в това число, учащи във висши учебни заведения в чужбина.

Нашата лятна стажантска програма е разработена прецизно, за да бъде успешен старт на вашата кариера, в която ще усвоите практически умения за бъдещото ви професионално развитие.

Каним мотивирани стажанти, готови да се развиват в най-голямата българска застрахователна компания.

Ние предлагаме:
 • трудов договор със срок три месеца, с възможност за удължаване.
 • 4,6 и 8-часов работен ден, в зависимост от вашите възможности.
 • много добро възнаграждение.
 • допълнително здравно застраховане.
 • карта Мултиспорт.
Дирекции и структури, в които може да проведете вашия стаж:
 • Софийски корпоративен център
 • Дирекция Автомобилно застраховане
 • Дирекция Обезщетяване Автомобилно застраховане
 • Направление Външни пазари
 • Дирекция Общо застраховане
 • Дирекция Обезщетяване Общо застраховане
 • Дирекция Маркетинг и реклама
 • Направление Регионални структури и бизнес развитие
 • Дирекция Информационни технологии
 • Дирекция Корпоративно застраховане и обществени поръчки
Позиции, които могат да бъдат изпълнявани от стажанти:
 • Сътрудници към съответната дирекция/направление
 • Специалисти Фронт офис ( обслужване на посредници)
 • Технически специалисти (въвеждане данни - полици и плащания)
 • Специалисти, издаващи полици по гражданска отговорност, както и за продукти на общо застраховане за физически лица.
 • Специалисти Автомобилно обезщетяване.
Необходими документи за кандидатстване
 • Автобиография с приложена актуална снимка и посочена желана дирекция или структура за провеждане на стажа.
 • Копие от студентска книжка.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB