Публикувана:

Публикувана преди 25 дни

Локация:

София, бул. Симеоновско шосе № 67А

Позиция:

МЕНИДЖЪР БИЗНЕС ПРОЕКТИ

Кандидатствай сега

МЕНИДЖЪР БИЗНЕС ПРОЕКТИ

Отговорности:

 • Управлява цялостния процес и изпълнение по поверените му проекти.
 • Изготвя план за изпълнение на предвидените дейности по проектите и следи за тяхното изпълнение според заложените срокове.
 • Прогнозира и планира необходимите ресурси за изпълнение на проектите.
 • При необходимост обновява планове, ресурси, срокове.
 • Организира, и проследява работата на екипите по изпълнение на проектите, включително и работата на външни доставчици.
 • Отговаря за изготвянето на необходимите официални и вътрешни документи по проекти.
 • Осъществява цялостната комуникация с клиенти, партньори и доставчици по време на работата по проекта.
 • Участва в изготвянето на отчета по проектите, анализира извършената дейност и защитава отчета пред ръководството.
 • Прави предложения за подобряване на вътрешните системи за отчетност и администрация, както и на добрите практики за управление на проекти.

Изисквания:

 • Висше образование - икономически или технически профил.
 • Опит на подобна позиция - минимум 3 години.
 • Много добри комуникативни умения.
 • Владеене на английски език.
 • Компютърна грамотност - Microsoft Office, SQL, ERP, API.
 • Базови познания по уеб програмиране.
 • Познания и опит в застраховането е предимство.
 • Организираност и умение за приоритизиране.

Предлагаме:

 • Мотивираща работна среда с възможност за професионално развитиe.
 • Отлично възнаграждение, обвързано с резултата.
 • Платен годишен отпуск - 25 дни.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB