Публикувана:

Публикувана преди 26 дни

Локация:

София, бул. Симеоновско шосе № 67А

Позиция:

ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ

Кандидатствай сега

ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ

Отговорности:

 • Въвежда данни за издадени застрахователни сертификати, както и за постъпили плащания към тях.
 • Следи за правилното, своевременно и точно въвеждане на информацията.
 • Спазва корпоративната идентичност на компанията и правилата, установени в нея.

Основни изисквания:

 • Образование минимум средно.
 • Компютърна грамотност – Word, Excel. Outlook.
 • Опит в сферата на застраховането е предимство, без да е задължителен.
 • Умения за работа в екип.
 • Прецизност в работата и изпълнителност.

Ние предлагаме:

 • Мотивираща работна среда с възможности за професионално развитиe.
 • Отлично фиксирано възнаграждение. Възможност за допълнително бонусиране.
 • Платен годишен отпуск в размер до 25 дни.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB