Публикувана:

Публикувана преди 25 дни

Локация:

София, бул. Цар Борис III, № 136 В

Позиция:

ТЪРГОВЕЦ КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ ЗА ГРАД СОФИЯ

Кандидатствай сега

ТЪРГОВЕЦ КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ ЗА ГРАД СОФИЯ

Отговорности:

 • Отговаря за директните продажби и постигането на търговските цели в областта на корпоративните продажби.
 • Активно търси и привлича нови корпоративни клиенти и работи за увеличаване ръста на продажбите на компанията.
 • Провежда срещи и анализира нуждите на клиента.
 • Представя услугите на компанията пред потенциалните клиенти и предлага най-подходящите решения за тях.
 • Обсъжда и съгласува със застрахователните експерти най-добрите решения за клиента.
 • Търси и анализира възможности за увеличение на продажбите при настоящи клиенти.
 • Създава и актуализира база данни с потенциални клиенти.
 • Установява и развива дългосрочни партньорски взаимоотношения с нови и настоящи клиенти.
 • Грижи се клиентите да получават високо ниво на обслужване, съответно на установените корпоративни стандарти.
 • Участва в стратегическите планове за търговско развитие и подпомага работата на екип корпоративни продажби.

Основни изисквания:

 • Висше образование.
 • Опит в областта на активните продажби.
 • Отлична комуникативност.
 • Много добра компютърна грамотност.
 • Добро владеене на английски език е предимство.
 • Инициативност, динамичност и стремеж към постигане на резултати.
 • Валидна шофьорска книжка категория B – активен шофьор.

Ние предлагаме:

 • Мотивиращо възнаграждение, обвързано с резултата.
 • Платен годишен отпуск - до 25дни.
 • Професионално развитие.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB