Българската Агенция за Кредитен Рейтинг повиши рейтинга на Лев Инс

27 апр, 2020

На проведен на 21 Април 2020г. кредитен съвет Българската Агенция за Кредитен Рейтинг (БАКР) взе решение да повиши рейтинга на Лев Инс. Дългосрочната способност на дружеството за изплащане на искове се повишава  от ВВ+ на ВВВ-, с перспектива „стабилна”. Промяната по отношение на дългосрочния рейтинг по национална скала е от  А- (BG) на  А+ (BG), също със „стабилна” перспектива.

Оценката на БАКР е в следствие на стабилния ръст на брутния премиен приход, който Лев Инс реализира в последните две години – през 2018г. ръстът беше 36.9%, а през 2019г. възходящата тенденция продължи с ръст от 13.0%. Благодарение на това дружеството поддържа лидерска позиция на общозастрахователния пазар за втора поредна година. С пазарен дял от 13.1% за 2019г. изпреварва конкурентите на втора и трета позиция със средно 1,5 -2,5 пункта – съответно „ЗАД Булстрад ВИГ" с 11.5% и „ДЗИ – Общо застраховане“ с 10.6%.

Освен традиционно силният автомобилен бизнес на Лев Инс, анализаторите на БАКР отбелязват като съществени увеличенията в обема на записаният бизнес по „Застраховките на Гаранции“ (над 11 пъти), осигуряващ на дружеството пазарен дял от 9.6% за годината. Висок ръст по застраховките „Пожар и природни бедствия“ от 82.7%, осигуряващ промяна на пазарния дял до 2.2% за 2019г. и ръст в „Други щети на имущество“ с 19.7%, увеличаващо пазарния дял на компанията до 10.0% спрямо 8.6% за 2018г. година по-рано.