Държавната агенция за закрила на детето стана партньор на кампанията „Пази детето в интернет” 

1 апр, 2022

Държавната агенция за закрила на детето стана поредния официален партньор на Социалната кампания на Лев Инс „Пази детето в интернет”.

 Председателят на агенцията - Елеонора Лилолва и екипа на кампанията се договориха за съвместна дейност и мащабни инициативи в цялата страна.  

В краткосрочен план, двете страни ще подготвят специално събитие, по повод предстоящия ден на детето - 1 юни.    

Междувременно, по покана на Агенцията, екипа на Социалната кампания, взе участие в първата за годината присъствена среща на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Събитието се състоя в Пловдив, като се включиха участници от почти всички области на страната, както и представители на децата от уязвими групи.  

Лекцията на киберексперта - Явор Колев, предизвика много голям интерес. За първи път, Колев нямаше възможността да отговори на всички запитвания. Допълнителното отделено време също не стигна, затова много от въпросите на подрастващите, останаха за следващата среща.  След лекцията, най-уважаваният експерт по киберсигурност в България, откликна на младежката покана, за снимки с него. Голяма част от участниците, пожелаха подобна лекция и в техните градове. 

Календарът на кампанията става все по запълнен, като амбицията е -„Пази детето в интернет” да достигне до всяко дете в България.

Ако искате екипа на кампанията „Пази детето в интернет” да проведе отворен час по киберсигурност и при Вас, заявете Вашето желание като изпратите е-майл на адрес: eciffo@gb.063rebyc или позвънете на телефон: 0800 10 200.