Интервю на Юксел Касаб за Agro.bg

11 май, 2021

Ръководителят на направление "Селскостопанско застраховане" в ЗК „Лев Инс” АД – г-н Юксел Касаб, споделя за Agro.bg тънкостите за привличане и задържане на клиентите в земеделския сектор, както и кои са най-ключовите моменти в застрахователния календар на фермерите.

- Г-н Касаб от колко години се занимавате със Земеделско застраховане и защо?

Цял живот се занимавам със земеделие, а със застраховане повече от 12 години. Причината да се насоча към земеделско застраховане от една страна е, че съм натрупал достатъчно познания по време на обучението си и от професиите, който съм упражнявал в моята практика до момента. От друга страна аз обичам земеделието и хората, които се занимават с него. Виждал съм безброй пъти колко подвластна е тази дейност на климата, на болестите и за съжаление понякога на човешки грешки. Затова и работя с любов към хората и с уважение към труда им. Клиентите ни усещат това и нещата се случват по-лесно и по-бързо и всички са доволни.

 - Кога е най-подходящото време за застраховане?

В нашата страна – поради особеностите на климата, земеделските застраховки се предлагат интензивно два пъти, кампанийно – през пролетта и през есента. Сега, април–май  и през есента, септември–октомври. За земеделците това са двата основни периода. Есента, когато се засяват есенниците и вторият път, когато за всички пролетни култури настъпва активна вегетация и особено наложително е да бъдат защитени от природните стихии.

 - Какво предлага Лев Инс на своите клиенти?

На нашите клиенти ние предлагаме първо отлична консултация. Пред това разговаряме с тях, за да идентифицираме правилно техните нужди и възможности. На база на конкретната необходимост, подготвяме индивидуални предложения за застраховане с продуктите, които сме разработили, не само в областта на селскостопанско застраховане, но и от общото застраховане. Правим това с професионализъм и с много голямо желание, за да им бъдем максимално полезни и да предложим адекватна защита преди да настъпи застрахователно събитие.

 - В момента има кампания за съфинансиране на застраховки от Държавен фонд „Земеделие” – кои производители обхваща?

Кампанията за съфинансиране през 2021г. обхваща земеделците, които отглеждат зеленчуци, тютюн, етерични култури или минимум около 5 декара овощи, 3 декара зеленчуци и 1 декар тютюн. За първи път в мярката са включени и земеделците, които отглеждат зърнени култури до 20 хиляди декара. Правителството отпусна 5 милиона лева за тази цел. 

 - Лев Инс има ли сключен договор с фонда?

Договорите се сключват ежегодно с ДФ „Земеделие”. За настоящия период Лев Инс е първата компания в списъка на застрахователите, които са сключили споразумение с Държавен фонд „Земеделие“ за обслужване на бенефициентите по мярката за съфинансиране.

 - С какво Лев Инс е по-добра от другите компании?

Според мен по-добри от другите компании ни прави това, че стоим по-близо до клиентите си. Стоейки близо до хората, ние разбираме по-добре техните проблеми, а познавайки по-добре техните проблеми, можем да предложим по-лесно и точно решение. И другите застрахователи полагат усилия в земеделското застраховане, но ние запазваме тясна връзката с хората, което е много важно и за земеделците и за нас. 

 - Как Лев Инс успява да задържи своите клиенти?

Както вече казах – поддържаме непрекъсната комуникация с нашите клиенти. Добрата комуникация и бързата реакция са много важни в земеделието. Затова толкова много земеделци ни се доверяват – те знаят, че действаме бързо, адекватно и коректно, което е от изключително значение за всеки фермер. Ние не сме просто продавачи на едни застрахователни полици и след като сключим застраховката приемаме, че имаме обща цел с всеки един земеделец и полагаме много усилия за да бъдат доволни от съвместната ни дейност.

 - Какво ще препоръчате на земеделците?

На българските земеделци лично аз препоръчвам, когато си избират застраховател, първо да попитат свои колеги, които вече са застраховали продукцията си. Нека се поинтересуват какво прави всеки застраховател и как се отнася към клиентите си, едва тогава ще могат да вземат правилното решение. А ние, като застрахователи, сме длъжни да се отнасяме коректно, честно и много професионално към клиентите си. Нямаме право на грешка и това е условието клиента да ни вярва и да работи с нас.

Интервю на Agro.bg