Калоян Бушев пред dir.bg: "През 2024 г. влизат нови изисквания за киберсигурност към бизнеса"

31 авг, 2023

В интервю за dir.bg специалистът по кибер продукти в ЗК „Лев Инс” АД Калоян Бушев предупреди, че кибер застраховката се превръща в ключов инструмент за защита на всеки бизнес в днешния дигитален свят. Тази тенденция ще се засили още повече през 2024 г., когато ще бъде въведена директивата на Европейския съюз МИС-2. Тя ще се отнася до почти всички доставчици на услуги и стопански субекти, които вече ще трябва да гарантират, че са въвели поредица от мерки за управление на рисковете за информационната си инфраструктура. Документът предвижда тежки финансови санкции, както и персонална отговорност на мениджмънта в случай на кибер пробив или ако има доказателства, че не са били предприети мерки, за да бъде предотвратен. Предвижда се и възможността да бъде назначен външен отговорник-наблюдател, който да следи за спазването на разпоредбите.

Калоян Бушев обрна внимание на читателите на dir.bg, че в обществото ни вирее заблудата, че киберсигурността се отнася само за големи бизнеси. Според специалистът, това съвсем не е така. „Ако говорим за големи предприятия и компании с отдели и експерти по киберсигурност, с ясно разписани политики, регулярни обучения и одити на служителите, можем да предположим, че пораженията биха били минимални. Те имат добре изградени и постоянно функциониращи „филтри” срещу кибер атаки.

Но за един малък и среден бизнес, където до голяма степен говорим за семейни компании, щетите могат да бъдат необратими”, коментира той и подчертава, че една успешна хакерска атака може да унищожи всяка малка компания за минути.

В същото време ЗК „Лев Инс” АД предлага изключително достъпни решения, насочени именно към малкия и средния бизнес. Пример е полицата „Кибер Лев”, която комбинира защита и реакция при злоумишлени действия със застрахователно покритие в случай на щети, причинени от хакерска атака. Това е и една от основните мисии на експертите – да разбият мита, че това е скъпо удоволствие, ненужно за малките компании.

Препоръката на г-н Бушев към бизнеса е предприемането на 360-градусов подход към темата – регулярни обучения на мениджмънта и служителите, технически тестове за откриване на уязвимости и последващото им отстраняване и не на последно място – киберзастраховка. По този начин компаниите ще са преминали през всички етапи – обучение, техническа превенция и защита, застрахователно покритие при евентуален пробив.

Какви са перспективите пред бизнеса в дигиталното общество на ХХI век и какъв е арсеналът от инструменти за превенция срещу кибер атаки, можете да прочетете ТУК.