Ключови партньорства за ЗК „ЛЕВ ИНС” и CYBER ONE в Румъния бележат утвърждаването на българските компании на международните пазари

29 яну, 2024

Всеки бизнес среща предизвикателствата на киберигуронстта и е от изключителна важност да се използва многопластов подход за управлението на риска

ЗК "ЛЕВ ИНС" и българската компания за киберсигурност CYBER ONE затвърдиха водещите си позиции на международните пазари с нови ключови партньорства в Румъния.

В Букурещ, представители на висшия мениджмънт от ЗК "ЛЕВ ИНС" и CYBER ONE проведоха срещи с водещи компании от различини индустрии, сред които информационни технологии, логистика и лицензирани компании за спортни залагания.

По време на своята визита в Румъния, Орен Елимелех, световноизвестен експерт по киберсигурност, който е и акционер в партньорските компании на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, и управителят на CYBER ONE, Кирил Григоров, представиха пред потенциални бизнес партньори решенията, които двете компании предлагат в сферата за изграждане на устойчива среда за бизнес развитие, както и с цялостните решения в областта на киберсигурноста.

Всеки бизнес среща предизвикателствата на киберигуронстта и е от изключителна важност да се използва многопластов подход за управлението на риска, включващ в себе си не само технически средства, което е задължително, но и обучения на екипите в компаниите.

За противодействие на кибер атаки, CYBER ONE е разработил и утвърждава на българските пазари затворения технологичен цикъл - обучение, техническа поддръжка, застраховка. Този подход все повече се припознава от международните бизнес среди и водещи държавни институции в областта на киберсигурността, което е висока оценка за експертизата на международния екип от експерти в двете компании.  

В партньорство ЛЕВ ИНС и CYBER ONE предлагат решения за киберустойчивост, както и различни застрахователни продукти на пазарите в Европа, както и извън границите на Съюза. В условия на изключително силна мевдународна конкуренция,  ЗК ЛЕВ ИНС и CYBER ONE успяват да налагат тенденции и алтернативни решения, които бизнес организациите в различни сфери припознават като надеждна стратегия в условията на ръст от кибер заплахи. 

През 2024 година в Европа се въвежда директива МИС 2, която има за цел повишаване киберсигурността за бизнеса в рамките на Европейския съюз.