Лев Инс навлиза на гръцкия застрахователен пазар

29 май, 2020

ЗК "ЛЕВ ИНС" АД навлиза на гръцкия застрахователен пазар с цел обслужване на специфични нови рискове, които до момента не се покриват от съществуващия пазар. В продължение на лидерските си позиции на българския пазар и в контекста на международната си експанзия (която вече успешно работи в Италия, Германия, Норвегия, Полша и Румъния) дружеството избра Гърция, за да продължи своето развитие, като целта е да се превърне в общоевропейска застраховател, предоставящ специални застрахователни решения.

В сътрудничество със своите партньори от Израел, с техните ноу-хау структури, известни като застрахователи акцентиращи върху превенцията, дружеството ще се фокусира върху оптималното обслужване на частни клиенти, малки и средни предприятия. Компанията LEVEL е търговски представител на Лев Инс, а NGN Autoprotect Hellas е специален представител.

ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД поддържа фокуса си върху специализирано управление на риска и добавя стойност чрез последователния си подход към поемането на тези рискове, както и високата си финансова платежоспособност. Всичко това намира изражение в конфигурацията на застрахователните продукти, които ще бъдат представени на гръцкия пазар.

Услугите на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД за гръцкия пазар ще бъдат достъпни от 1 юни 2020 г. и първоначално ще се съсредоточат в застраховки, свързани с Кибератаки и Интернет рискове, Застраховка гаранции, както и гражданска отговорност (обща и автомобилна). Компанията ще бъде активна чрез своите партньори и ще представя нови възможности и идеи според нуждите на местния пазар.

ЗК "ЛЕВ ИНС" АД е класифицирана с "А+" от рейтинговата агенция BCRA (Moody's) за вътрешния пазар и BBB - за международни пазари.

Новината съобщи популярното гръцкото застрахователно издание: nextdeal.gr