Лев Инс съчета киберзащита с телемедицина

1 мар, 2021

Рисковете от кибератаки нараснаха изключително много по време на пандемията от COVID-19, тъй като много служители трябваше да преминат към дистанционен режим на работа от дома, учениците също преминаха на онлайн обучение.

Използването на недобре защитени домашни WiFi мрежи, съчетани с употребата на собствени компютри, лаптопи и смартфони и засилената работа с електронна поща, „разгърна“ още повече полето за разнообразни киберзаплахи. Но дори да са спазени всички корпоративни правила за сигурност, винаги има риск от непредпазливо поведение на потребител или член на неговото семейство, особено ако един и същ компютър, дори временно, се използва за различни цели – например счетоводни услуги, онлайн семинар, видеоигра или електронна поръчка на храна. Затова все повече застрахователни компании предлагат и защита от киберзаплахи, които покриват част от тези рискове.

Застрахователната компания „Лев Инс“ съчета две иновативни услуги в един пакет. Едната е свързана с киберсигурността в дома, а другата осигурява достъп до платформа за телемедицина. Самата застраховка „Компютърна сигурност у дома“ покрива рискове както за компютърното устройство, независимо дали е лаптоп, таблет или компютър, като физическо унищожаване или кражба, така и безопасното сърфиране в интернет чрез услугата „Безопасен интернет“.  Застрахованият компютър може да е личен или служебен, предоставен от фирмата за дистанционна работа у дома.
Застраховката „Компютърна сигурност у дома“ покрива повреди или разноски за възстановяване на застрахованите компютърни устройства, възникнали от неочаквани, непредвидени събития като:
- кражба чрез взлом;
- късо съединение и токов удар;
- пожар, всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене по време на тези събития;
- вреди, нанесени вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби;
- природни бедствия.

Към тази застраховка „Лев Инс“ предлага и бонус услугата „Безопасен интернет“. Чрез нея потребителят получава защита от зловредни реклами, от скриптове за обмен на телеметрични данни, от интернет адреси, които са част от „черен списък“. Услугата защитава и от сайтове с автоматизирани скриптове и препратки към интернет адреси, за които е установено, че съдържат зловредно съдържание. „Центърът по киберсигурност на CyberOne предоставя на клиентите ни множество различни услуги с възможност за защита и управление на киберинциденти в комбинация със застрахователни продукти. По този начин пълният цикъл – работа, учене, развлечения и здраве, може да бъде получен от комфорта на дома, от личния компютър и без излишно излагане на риск“, коментира Александър Господинов, ръководител на проекта за киберзастраховане в „Лев Инс“.
„Вследствие на пандемията от коронавирус, която наложи дигитализирането в световен мащаб както в личен, така и в професионален аспект, екипът на „Лев Инс“ взе решение да започне да провежда уебинари във връзка с най-актуалните киберзаплахи в онлайн пространството, допълва Господинов. За целта използваме най-актуалните платформи за онлайн ко-муникация – Zoom, Webex и Teams. От началото на пандемията комуникацията в ежедневието се превърна от физическа в дигитална. В отговор на променящата се среда нашият екип изготви множество полезни материали за боравеното с платформите за комуникация с цел да помогнем на всички наши настоящи и потенциални клиенти“, каза още той. Всички полици „Компютърна сигурност у дома“, които са сключени след 25 декември 2020 г., вече осигуряват и безплатен достъп до платформата за телемедицина, разработена от „Животозастрахователен институт“ АД.

Платформата дава възможност за видеоконферентна консултация с лекар от разстояние, без да е не-обходимо посещение на лекарски кабинет. “Услугата представлява напълно нов за българския пазар подход за комуникация между лекар и пациент. Платформата може да се използва както през настолен и преносим компютър на адрес https://online.jzibg.com/, така и през мобилно устройство – смартфон или таблет. Видеовръзката се осъществява в реално време, като е необходимо предварително записване на час за преглед“, обясняват от „Лев Инс“.

Платформата позволява размяна на документи, включително рецепти, между лекар и пациент. Поддържа се и база данни с проведените прегледи, извършени манипулации и изследвания. Това дава възможност за задълбочени анализи и дългосрочно проследяване на състоянието на пациента. През приложението може да се запише час за преглед при лекари от всички медицински специалности, включително психолог.

От компанията обясняват, че в днешната усложнена обстановка платформата за телемедицина предоставя на клиентите няколко много важни предимства, обяснява Господинов. Телемедицината е по-безопасен вариант на грижата за здравето на пациентите, като намалява излагането на инфекции. Минимализира се търсенето на медицински специалисти в кабинет, което е много важно в ситуа-ция на пандемия. „Телемедицината позволява поддържане на непрекъснатост на грижите, доколкото е възможно, като по този начин се избягват допълнителни негативни последици от забавените превантивни, хронични или рутинни грижи - коментира още Александър Господинов. Дистанционният достъп до здравни услуги може да увеличи участието на тези, които са медицински или социално уязвими или които нямат лесен достъп до специалисти. Помага и за запазване на връзката между пациент и лекар, когато личните посещения не са възможни“, допълва той.
Телемедицината може да се използва за:
- пациенти със симптоми на COVID-19;
- осигуряване на нискорискова не-отложна помощ за състояния, които не са COVID-19;
- идентифициране на лица, които може да се нуждаят от допълнителна медицинска консултация;
- достъп до специализирана помощ, включително психично и поведенческо здраве, за хронични здравословни състояния и продължаваща терапия с лекарства;

Как на практика се получава достъп до телемедицината? 
В полицата, издадена от „Лев Инс“, са отпечатани QR код и персонал-на 12-цифрова парола за достъп до платформата. Сканирайки QR кода със смартфон или таблет, потребителят може да влезе в платформата, но за да я използва пълноценно, трябва да се регистрира, като попълни своята е-поща и 12-цифровата парола. След тази регистрация потребителят може да избере специалист, да запише удобен за него час за консултация и да плати за прегледа с дебитна или кредитна карта, ако е изразходвал включените в полицата ваучери. Сред изброените медицински специалисти, до които потребителят има достъп, са консултация за COVID-19, пулмология, офталмология, ендокринология, УНГ, дерматология, акушерство и гинекология, педиатрия, както и психолог.

Допълнителна киберзащита
Освен комплексната застрахова „Компютърна сигурност у дома дома“ „Лев Инс“ предлага и застраховката „Кибер Лев“, осигуряваща проактивна защита от хакерски атаки и кражба на данни. Тя е насочена към малки и средни компании, които искат да минимализират рисковете и да гарантират на себе си и своите клиенти киберсигурност и спокойствие в дигиталното пространство.

Другата услуга - „Киберзастрахователна полица“ от ЗК „Лев Инс“, представлява цялостно решение за киберсигурност, което предоставя индивидуално предложение за покритите рискове и специална цена на застрахователната премия, съобразена с размера и нуждите на конкретната организация. Договорът за застраховката е действителен след заплащане на застрахователната премия и ако застрахованото лице предостави възможност на специалистите от „Лев Инс“ АД или упълномощени от тях лица да извършат анализ на информационната сигурност чрез тест за проникване (penetration тест), чрез който се откриват потенциални уязвимости на компютърните системи и защити на застрахованата компания. На базата на доклада от теста се изготвя индивидуално предложение за покритите рискове и се определя сумата на застрахователната премия, допълват от „Лев Инс“.