Нов център за информационна сигурност стартира работа в България и Израел

25 сеп, 2019

Застраховката „Кибер решения за вашия бизнес“ от ЛЕВ ИНС е предназначена за малкия и средния бизнес, благодарение на SOC – Център за информационна сигурност, клиентите получават двадесет и четири часово обслужване на световно ниво.

До два месеца ще стартира българо-израелски Security Operation Center (SOC – Център за информационна сигурност). Той ще обслужва клиенти, сключили застраховка „Кибер решения за вашия бизнес“, която Лев Инс предоставя вече на пазара. Услугите, които този център ще предлага са:

  • Тестове за уязвимости
  • Постоянен мониторинг на трафика
  • Софтуер за компютърна криминалистика

SOC центъра ще има постоянна двупосочна връзка с друг такъв център в Израел, като информацията ще бъде синхронизирана непрекъснато. По този начин центърът в Израел ще може да връща решения за проблеми в реално време, както и да предоставя опита си в киберсигурността на българските си колеги.

Застраховката „Кибер решения за вашия бизнес“ от ЛЕВ ИНС е насочена към малкия и средния бизнес. Обхваща широк набор от застрахователни събития, от които ви предпазваме:

  • Загуба на данни в резултат от проникване в комуникационните системи (мрежови и компютърни устройства) на застрахования от външни лица;
  • Злоупотреба с лични данни на потребителите и клиенти на застрахования;
  • Кражба и неправомерно използване на информация;
  • Неоторизирани действия при използване на компютърните системи и промяна на информация;
  • Злоупотреба с права на достъп и тяхното фалшифициране;

На разположение на клиенти на дружеството е национален телефон за връзка 24 часа в денонощието 0800 10 200. Сигнали и информация могат да бъдат подавани и писмено на следния електронен адрес: cyber@lev-ins.com
Повече информация на: https://cyber.lev-ins.com/