Нови над 1 200 деца с ценни съвети от Явор Колев

31 окт, 2022

Само за седмица, екипа на Социалната кампания на Лев Инс „Пази детето в интернет” посети градовете Пазарджик, Смолян, Пловдив, Раковски и Асеновград.

Кибер експертът Явор Колев показа на над 1 200 деца, какви са най-големите опасности за тях в дигиталното пространство и начините да се предпазят. Официално, кампанията подкрепиха – кмета на Пазарджик Тодор Попов, заместник-кметовете на Пловдив Тодор Чонов, на Смолян Марин Захариев и инж.Мариана Цекова и председателят на Общинският съвет на Смолян Ангел Безергянов, както и председателят на Общинският съвет на Раковски Рангел Матански. 

Втория етап на кампанията започна от Пазарджик. Там проведохме открит урок в Младежкия дом по покана на местната власт, комисията по противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и комисията за борба с трафика на хора.

На 25.10.22 г. екипа беше в град Смолян. Регионалното управление на образованието в града организира открит урок в едно от училищата, като успяхме да обучим над 300 деца, как да се пазят в дигиталното пространство.

В Пловдив по покана на заместник-кмета Тодор Чонов и местната комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, кампанията „Пази детето в интернет” изнесе открит урок пред над 400 деца в Аулата на Аграрният университет.

На 27 и 28 октомври Явор Колев изнесе открити уроци на деца от градовете Раковски и Асеновград.

Следващите планирани посещения на Кампанията до края на година са в областите: Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Русе, Варна и Плевен.

Заявете Вашето желание, екипът на кампанията „Пази детето в интернет” да проведе отворен час по киберсигурност, като изпратите имейл на адрес: z.bikova@cyber360.bg или позвънете на телефон: 0882 66 00 50.