Нови три общини се присъединиха към кампанията „Пази детето в интернет”

20 апр, 2022

Кметовете на община Гърмен – Феим Иса, община Хаджидимово – Людмил Терзиев и община Сатовча – Арбен Мименов , заявиха своята подкрепа за социалната кампания на Лев Инс – „Пази детето в интернет”.

С екипа на кампанията бяха обсъдени проблемите на децата и младежите, с  които се сблъскват в киберпространството, както  и възможностите за предпазване от тях.

Осъзнавайки огромният ръст на киберзаплахите, след пандемията, общините поеха отговорност за навременното информиране на по-широк кръг от деца и млажеди.

В рамките на кампанията, ще бъдат проведени образователните срещи с деца, родители,  учители и специалисти, в които ще бъдат придобити необходимите познания и действащи методи за превенция.

Ако искате екипа на кампанията „Пази детето в интернет” да проведе отворен час по киберсигурност и при Вас, заявете Вашето желание като изпратите е-майл на адрес: eciffo@gb.063rebyc или позвънете на телефон: 0800 10 200